Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului, este posibilă deteriorarea florei intestinale. Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Evitați dispersarea în mediu. Produsul este alcalin. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se aplica numai cu bidinea sau rola.

Conține: 1,2-Benzizothiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică. Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1). Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

BSW50

Compozitie

Silicat de potasiu, rășină poliacrilică, polisiloxani, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, pigmenți și materiale de umplutură minerale, apă, alifați, aditivi, protecție în peliculă (Pyrithionzink, Terbutryn,, Octylisothiasolinon), conservanți.

Alte informații

Vezi fișa cu date de securitate a produsului

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]