Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiți în timpul șlefuirii filtru de praf P2. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. CED 080 112

Date de securitate/Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Acest produs conține max. 0 g/l COV.

Cod produs Vopsele şi Lacuri

M-DF02

Compoziție

Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, pigmenţi, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. 
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Folosiți în timpul șlefuirii filtru de praf P2. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi se consultă medicul. La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. În caz de înghiţire, a nu se provoca voma; se consultă imediat medicul şi i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare.

Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. CED 080 112

Date de securitate/Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Acest produs conține max. 0 g/l COV.

Cod produs Vopsele şi Lacuri

M-DF02

Compoziție

Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, pigmenţi, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. 
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]