Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Pentru protecţia împotriva acţiunii ploii în timpul fazei de uscare, dacă este cazul, schela se va acoperii cu prelate.
Pentru aplicare şi execuţie a se avea în vedere normele DIN 18550 precum şi DIN 18350 partea C.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Nu se lasă la îndemâna copiilor. La contactul cu ochii aceştia se vor spăla bine cu multă apă şi se va consulta un doctor. A nu se arunca în canalizare, ape sau sol.
Pentru informații suplimentare vezi fișa cu datele de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Doar ambalajul golit în întregime se dă spre reciclare. Resturile lichide pot fi dezafectate ca vopsele pe bază de apă, resturile de material întărit se evacuează ca vopsele întărite sau gunoi menajer.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-GF01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]