Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, uscate, fără substanţe de separare.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuielile din grupele de mortare P II şi P III:

Pe tencuielile solide, cu absorbţie normală nu este necesară grunduire.Pe tencuielile poroase, absorbante, se aplică un strat de CapaSol LF.

Gleturile de ipsos şi tencuielile de mortar din grupa de mortar P IV:

Pe tencuielile solide, cu absorbţie normală se aplică Caparol Haftgrund.Tencuielile de ipsos se şlefuiesc cu foaie abrazivă, îndepărtându-se pojghiţa de sinterizare, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de grund Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Plăci de construcţii din ipsos :

Pe tencuielile cu absorbţie normală aplică CapaSol LF, Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.Pe tencuielile netede se aplică un strat de Caparol Haftgrund pentru aderență.

Plăcile de ghips-carton: 

Se îndepărtează prin şlefuire urmele produse prin şpăcluire. Zonele de gips moi şi şlefuite se consolidează utilizând grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger. Se aplică un strat de Caparol Haftgrund pe suprafețe normal absorbante.Pe plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol Filtergrund grob. 

Beton:

Eventualele urme de substanţe neaderente, precum şi substanţele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate.

BCA: Se grunduieşte cu Capaplex diluat în proporţie de 1:3 cu apă  Zidărie din cărămidă de gresie calcaroasă şi de cărămidă aparentă : Se vopsesc fără o pregătire prealabilă. Suprafeţe acoperite cu o vopsea în stare bună:

Straturile anterioare de vopsea mată şi uşor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se şlefuiesc mat şi se grunduiesc cu Caparol-Haftgrund.Pe suprafeţele suport critice cum ar fi lacurile vechi sau vopselele de ulei, suprafeţele băiţuite, etc. care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol-Filtergrund grob. Pe suprafeţele suport extrem de critice cum ar fi plăcile care prezintă pete de nicotină sau substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de Disbon EP-Uniprimer 481. În cazul de nesiguranţă se va cere consultanţă specialiştilor Caparol.

Suprafeţe acoperite cu vopsea deteriorată: 

Suprafeţele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de răşini sintetice deteriorate se îndepărtează. Pe suprafeţele netede, uşor absorbante se aplică Caparol-Haftgrund. Suprafeţele absorbante, poroase şi nisipoase se grunduiesc cu CapaSol LF. Straturile neaderente de vopsea minerală se înlătură mecanic iar apoi se îndepărtează praful. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Straturi de vopsea pe bază de clei:  Se spală bine suprafaţa şi se aplică un grund de profunzime Caparol-Tiefgrund TB.  Tapetele nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate pe hârtie: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.  Tapet neaderent:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB. 

Tapete din fibră de sticlă nevopsite: Se aplică un strat de grund cu Capaver Gewebegrundierung.   Suprafeţele atacate de mucegai:

Mucegaiul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin periere şi răzuire umedă. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox şi se lasă să se usuce bine. 

Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol Filtergrund grob (Fişă tehnică nr. 845). 

Mici suprafeţe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel şi, după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Mod de aplicare

Se aplică cu rola, cu pensula sau prin pulverizare cu aparate Airless (Pompă cu piston: mărimea duzei: 0,021-0,025 inch şi presiune: 170-190 bari; Pompă cu membrană: mărimea duzei: 0,021-0,026 inch şi presiune: 150-180 bari.)Se aplică într-un strat uniform şi saturat astfel încât fulgii să poată fi înglobați.Aplicarea se face cu o rolă din blană de miel cu fir mediu sau cu un aparat Airless.

Consum

Depinde de stratul suport: Aplicare cu rola: cca. 280 ml/m2 Aplicare pulverizată: cca. 350 ml/m2 Consumul exact se determină după efectuarea de probe.

Temperatura de lucru

+ 5°C pentru strat suport şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, se usucă după cca. 24 ore.

La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea uneltelor

Se curăță cu apă după întrebuințare.