Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Poate provoca o reacție alergică. Produsul se încadrează în regulamentul privind produsele biocide (UE) 528/2012. Fișa cu Date  de  Securitate  este  disponibilă  la cerere.
Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, masă de reacție a 5-clor-2-metil-1,2-tiazol-3(2H)-onă și 2-metil-1,2- tiazol-3(2H)-onă. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Conținutul  și  ambalajele  se  predau  pentru  eliminare  în  conformitate  cu  reglementările  locale, regionale, naționale și internaționale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/b): 100 g/l (2010). Acest produs contine <1 g/l COV.

Compoziție

Dioxid de titan, etandiol, amoniac, etanolamină, apă, aditivi, consevanți.

Detalii

Vezi Fișa cu date de securitate.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]