Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Inflamabil.

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală. Produsul este dăunător organismelor acvatice, poate avea efect dăunător pe termen lung în cazul deversării în ape. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. A se depozita sub cheie. Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile de material lichide vor fi predate in locuri special amenajate pentru reciclarea lacurilor și vopselelor. Resturile de matarial uscat vor fi reciclate ca și gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

al acestor produse (categoria A/i): 500 g/l (2010).
Acest produs conţine max. 500 g/l COV.
Produsul necolorat (vâscozitatea livrată) conține max. 370 g/l COV

Cod produs vopsele și lacuri

BSL40

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  [email protected]