Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Densitate

0,78 kg/l;

Punctul de aprindere 

37oC

Consum 

0,05-0,10 l/m2, pe suprafeţe lustruite, 0,10-0,20 l/m2, în funcţie de gradul de absorbţie al pietrei.

Diluare 

Nu se va dilua.