Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Pregătirea stratului suport:

Flancurile (colţurile) plăcilor trebuie să fie curate şi fără substanţe separatoare. Resturile uscate de mortar adeziv se îndepărtează. Este necesară o adâncime uniformă a rostului de min. 6 mm.Este necesară o lăţime uniformă a ros-tului de min. 20 mm.Stratul suport trebuie să fie uniform, cu o suprafaţă închisă, fără conţinut desubstanţe separatoare.  Rosturile cu adâncimi mai mari se rostuiesc în 2 straturi. Suporturile puternic absorbante se umezesc în prealabil. Mortarul ade-ziv trebuie să fie întărit şi uscat în între-gime, la momentul aplicării materialului de rostuit. Trebuie acordat o atenţie sporită asupra faptului ca stratul suport şi flancurile (colţurile) rostului să dispu-nă de o capacitate absorbantă similară.

Pregătirea materialului:

Se introduc cca. 6 L apă într-un recipi-ent curat, şi se amestecă  cu ajutorul unui mixer electric cu viteză redusă, cu conţinutul unui sac de 25 de kg până ce se obţine masă omogenă, cu nuanţă uniformă. După 3 min. se amestecă din nou. Materialul deja întărit nu se va prepara din nou cu apă, în caz contrar pot apărea probleme de aderenţă. Se va pregăti numai atât material, cât poate fi prelucrat în intermediul a 40 deminute.

Aplicarea produsului:

Mortarul de rostuit se introduce în rosturi cu ajutorul unui cauciuc de rostuit sau cu o placă de burete. Rosturile trebuiesc umezite în prealabil. Se va acorda o atenţie sporită asupra umplerii în întregime a rosturilor. Resturile de mor-tar se îndepărtează înainte de uscare, fără a lăsa urme. Suprafaţa se spală cu o placă de burete, până ce se obţine o suprafaţă fără urme în dungi, urmele de ciment se îndepărtează eventual cu ajutorul soluţiilor adecvate de curăţare.La plăcile puternic poroase este posibil să rămână urme permanente de mortar de rostuit  pe suprafaţă.  Rosturile de îmbinare cu alte tipuri de materiale, se vor umple cu materiale elastice de rostuit.

Temperatura de prelucrare:

Pe durata aplicării şi uscării, temperatura pentru suprafaţa suport şi mediu tre-buie să fie de min. +5°C şi max. +30°C. Nu se  va aplica sub efectul direct al soarelui, la vânt puternic ceaţă sau umiditate relativă ridicată a aerului. În acest sens facem referire la fişa „Lucrări de tencuire la temperaturi înalte şi scăzute” a Asociaţiei Germane a Ştucatori-lor. Se va proteja de o uscare prea ac-celerată. În cazul în acre este necesar, se vor asigura condiţii uniforme de întărire, prin umezire suplimentară cu apă curată.

Uscare/Timp de uscare:

Este uscat la suprafaţă după 24 de ore la temperatura de +20°C şi 65 % umidi-tate.

Curăţirea sculelor:

Imediat după utilizare, cu apă.