Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

În cazul plăcilor poroase sau a glazuri-lor mate, se vor efectua neapărat supra-feţe de probe. În anumite condiţii, este posibil să rămână urme de material pe suprafaţa plăcilor. Pot apărea diferenţe de nuanţe, în funcţie de conţinutul de umiditate şi de capacitatea de absorbţie a stratului suport. În acest sens se va lucra neapărat în condiţii climatice simi-lare pe întreaga suprafaţă.

Indicaţii de pericol / Sfaturi de securi-tate (valabile la momentul imprimării):

Produs destinat numai aplicatorilor pro-fesionişti. Irită ochii şi pielea. Este posi-bilă formarea sensibilităţii în urma con-tactului repetat cu pielea.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Se va evita contactul cu ochii şi pielea. La contactul cu ochii, se va spăla imediat cu apă şi se va cere sfatul medicului. La utilizarea produslui se vor utiliza mănuşi şi ochelari/măşti adecvate de protecţie. În cazul ingerării se cere imediat ajuto-rul medicului şi se arată ambalajul sau eticheta. Eventualele urme de material se spală imediat cu multă apă. A nu se inhala praful.

Centru Suport Tehnic

Tel.:    0800.800.600
E-mail: [email protected]