Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Măsuri de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în spații bine ventilate. Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. La contactul cu ochii sau pielea, se spa-lă imediat cu multă apă. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă și săpun. A nu inspira vaporii formați la pulverizare. A se con-sulta instrucțiunile speciale/fișa cu date de securitate.

Dispoziții Dezafectare

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demo-lări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF01

Compozitie

Rășină acetat de polivinil, pigmenți, silicați, celuloză, ceruri parafinice, apă, aditivi, conservanți (me-tilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]