Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

  • Eficacitatea/rezistența la fungi a vopselei aplicată pe pereții interiori
  • Determinarea emisiilor de COV dintr-o suprafață vopsită, conform criteriilor AgBB
  • Cerințe regulamentului german privind igiena produselor alimentare

Frazele de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați dispersarea în mediu. ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Consultați imediat medicul, arătații recipientul sau eticheta produsului (bacteriile intestinale pot fi afectate). A nu se arunca la canalizare, în cursuri de apă sau pe sol. A se folosi în timpul șlefuirii filtru de praf P2. Aplicați numai cu rola sau cu pensula/bidineaua.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

În conformitate cu Regulamentul European 528/2012 acest produs este definit ca un “articol tratat” (nu un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: IPBC (3-Iod-2-propinylbutylcarbamat)  (nr. CAS. 55406-53-6), Zinkpyrithion  (nr. CAS 13463-41-7), 2-Octyl-2H-isotiazol-3-on (nr. CAS 26530-20-1).

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele goale. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Giscode

BSW20

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF01F

Compozitie

Dispersie pe bază de răşină poliacrilică, dioxid de titan, silicaţi, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă), conservanți în peliculă (octilizotiazolinonă, iodpropinilbutilcarbamat, zinc piritionă)

Informații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]