Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III/rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2: Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase și absorbante se aplică un strat de grund cu TiefGrund sau Grundier Konzentrat.

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV/rezistența la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2: Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Tencuiala pe bază de ipsos cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții din ipsos: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu TiefGrund sau Grundier Konzentrat. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol WeissGrund.

Plăci de ipsos (plăci de gips-carton): Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Reparațiile/suprafețele moi din glet de ipsos se consolidează cu Dupa-Putzfestiger. Se aplică apoi un strat de grund cu Caparol WeissGrund, TiefGrund sau Grundier Konzentrat. Pe plăcile cu pete de substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu AquaSperrgrund. Vezi fișa BFS nr. 12.

Beton: Eliminați complet reziduurile de agent pentru decofrare precum și substanțele făinoase și nisipoase.

B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.

Zidărie aparentă din cărămidă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Finisaje portante: Finisajele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Finisaje fără capacitate portantă: Se îndepărtează finisajele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu TiefGrund sau Grundier Konzentrat. Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Straturi de vopsea pe bază de clei: Se îndepărtează complet prin spălare. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tapete din hârtie nevopsite de tip rugos (cu așchii de lemn), în relief sau embosate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent: Se îndepărtează complet tapetul. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul şi starea suprafeței. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele FungiSTOP-W, Indeko-W sau Fungitex-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină, de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu AquaSperrgrund. Pe suprafețe foarte pătate aplicați ca strat final vopseaua Aqua-inn Nº1.

Lemn și materiale lemnoase: Se finisează cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri ecologice, diluabile cu apă.

Mici defecte: După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel fein conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm: La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler & Lackierer (Zugrav & Aplicator de lacuri) nr. 2 -9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății. 
Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Cu pensula sau cu rola.
Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Tratament iniţial:
Eventualul strat de mucegai se înlătură prin curăţare umedă. Suprafața se spală cu Capatox sau cu FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind substanțele periculoase și produsele biocide).

Strat de grund sau strat intermediar: FungiSTOP-W, diluată cu max. 10 % apă.

Strat final: FungiSTOP-W, nediluat sau diluată cu max. 5% apă.

Consum

Minim 120 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe. Grosimea stratului de vopsea influențează în mod semnificativ capacitatea de protecție la atacul fungicid. Prin urmare, FungiSTOP-W se aplică în mod uniform și saturat. Consumul nu poate fi mai mic decât valoarea precizată.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile.
Temperaturile scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Indicații

În spaţiile în care se produc sau se depozitează produse alimentare nu se aplică grunduri pe bază de solvent. Prin urmare, în aceste spaţii se aplică exclusiv grunduri pe bază de apă cum sunt TiefGrund sau Grundier Konzentrat. Aceste încăperi vopsite cu FungiSTOP-W se vor aerisi cel puțin 3 zile înainte de a se da în folosință.

Pe suprafețele vopsite cu FungiSTOP-W apar pete maronii dacă vopseaua este expusă la săruri de metale grele dizolvate în apă, de ex. săruri de cupru. În aceste cazuri solicitați consultanță tehnică de specialitate. Pe suprafețele interioare puternic infestate sau expuse mucegaiului, în special încăperile cu destinație comercială, se foloseşte Indeko-W sau Fungitex-W.

FungiSTOP-W este un produs ce conține conservanți speciali împotriva apariției mucegaiului pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși limitată în timp, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate a stratului suport. De aceea, o protecție permanentă la infestarea cu mucegai nu poate fi întotdeauna garantată doar prin aplicarea unei vopsele.

Posibilitate de revopsire: Suprafețele vopsite cu FungiSTOP-W pot fi ulterior acoperite cu vopsele sau tencuieli pe bază de dispersie sau pe bază de răşini polimerizate. Vopselele de ulei sau vopselele de ulei cu rășini alchidice nu sunt recomandate deoarece FungiSTOP-W conține un ingredient activ ce împiedică uscarea.