Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Petele de nicotină, de funingine sau grăsime se spală cu apă în care s-a adăugat detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.
Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50°, Duză: 0,021–0,026", Presiune la pulverizare: 150–180 bar. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Suprafețele cu pete normale de nicotină:
Se aplică un strat bogat, uniform de IsoDeck, diluat cu max. 5% apă. Pe suprafețele în culori foarte contrastante se va aplica în prealabilă un strat de grund cu IsoDeck, diluat cu 5-10% apă. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase și puternic absorbante se aplică în prealabil un strat de grund cu CapaSol RapiGrund sau CapaSol Konzentrat. Pe suprafețele neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu AquaSperrgrund fein sau HaftGrund EG.

Suprafețele cu depuneri puternice de nicotină și/sau pete de apă, funingine sau grăsime:
Se aplică un strat de cu AquaSperrgrund fein nediluat. După uscarea completă a stratului de grund (minim 12 ore) se aplică unul sau două straturi de IsoDeck, diluat cu max. 5% apă.

Consum

AquaSperrgrund fein cca. 110 ml/m2 iar IsoDeck cca. 125 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul crește corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru strat suport şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, AquaSperrgrund fein se poate vopsi după 12 ore iar IsoDeck se poate reaplica 4-6 ore. Temperaturile scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Indicații

Pentru suprafețele extrem de murdare sau foarte pătate, sau încăperile care trebuie renovate şi re-date în folosință pe parcursul unei singure zi, recomandăm folosirea vopselei de renovare rapidă, cu mare capacitate de acoperire şi miros redus Dupa-inn. Consultați fișa tehnică nr. 385. La aplicarea prin pulverizare cu aparate Airless, vopseaua se amestecă bine și se strecoară. Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (în Germania fișa BFS nr. 25).