Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafețelor suport

Suprafețele minerale solide și ușor absorbante, precum și vopselele vechi mate și portante se vop-sesc fără o pregătire prealabilă.
Pe suprafețele nisipoase și puternic absorbante, precum și pe tencuielile de gips șlefuite și moi se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Petele de nicotină, petele de funingine sau de grăsime se spală cu apă în care se adaugă detergent menajer degresant, se curăță din nou cu apă curată iar apoi se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăță cu peria.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indi-cațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Modul de aplicare

Pentru aplicare se vor folosi pensule și role rezistente la solvenți precum și aparate Airless adecvate
Aplicare Airless:
Unghi de pulverizare: 50°
Duză: 0,021"
Presiune la pulverizare: 150–180 bar
Pentru aplicarea Airless, Dupa-inn Nº 1 se strecoară. Curățarea echipamentului se face imediat du-pă folosire cu white-spirit sau cu agent de curățare a pensulelor.

Compoziția straturilor

Un strat saturat şi uniform de vopsea Dupa-inn Nº 1 nediluată. Pe suprafețele colorate contrastant se va aplica în prealabil un strat de grund sau un strat intermediar cu Dupa-inn Nº 1. Pe suporturile neuniform absorbante se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal.

Consum

Cca. 180 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunză-tor. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de aplicare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:
Se poate aplica și în condiții de îngheț, atunci când suprafața este uscată și fără gheață.
Pentru o aplicare optimă, se va asigura o temperatură a materialului de cel puțin +10°C.

Uscarea/Timpii de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață după 4-6 ore. Se poate revopsi după cca. 12 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după 2 săptămâni. Temperaturile scăzute și umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curăţarea echipamentului

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Notă

În încăperile în care se prepară sau se depozitează produse alimentare nu se utilizează vopsele pe bază de solvent. În acest caz, recomandăm aplicarea produsul Caparol AquaSperrgrund urmată de o vopsea de finisare fără solvent de ex. Indeko-plus.
În faza inițială, după aplicarea Dupa-inn nr.1, solvenții se evaporă iar acest lucru poate fi observat olfactiv în primele zile. Prin ventilarea regulată a încăperilor, acest timp de evaporare poate fi scur-tat. În zone sensibile utilizați Caparol AquaSperrgrund sau Aqua-inn Nº 1.
Dupa-inn Nº 1 nu este recomandată pentru vopsirea suprafețelor expuse vaporilor de apă. Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud.
La vopsirea suprafețelor pătate, datorită varietății mari de substanțe de contaminare ce pot fi pre-zente în stratul suport, recomandăm efectuarea de teste preliminare.
În cazul renovării, prin acoperirea lui Dupa-inn No°1 cu o vopsea de dispersie pe bază de apă, sub-stanțele solubile în apă pot fi dizolvate și vizibile pe suprafața nou obținută.