Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificări

Măsurarea absorbţiei sonore în conformitate cu DIN EN 20354. Raport de testare nr. 48690, biroul de consultanţă în materie de tehnică a acusticii Mueller-BBM, Planegg. Utilizarea în condiții de siguranță pentru spaţiile interioare a fost evaluată de către institutul Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) iar produsul a fost certificat cu marcajul de calitate TÜV „testat pentru substanţe nocive “. Certificatele sunt disponibile la cerere.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se proteja ochii și pielea de stropii de vopsea. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. Nu inspirați vaporii/spray-ul. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-SF01

Compoziție

Polisiloxan/răşină acetat de polivinil, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]

Certificări

Măsurarea absorbţiei sonore în conformitate cu DIN EN 20354. Raport de testare nr. 48690, biroul de consultanţă în materie de tehnică a acusticii Mueller-BBM, Planegg. Utilizarea în condiții de siguranță pentru spaţiile interioare a fost evaluată de către institutul Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) iar produsul a fost certificat cu marcajul de calitate TÜV „testat pentru substanţe nocive “. Certificatele sunt disponibile la cerere.

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se proteja ochii și pielea de stropii de vopsea. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă. Nu inspirați vaporii/spray-ul. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu. Curățarea sculelor se va face imediat după utilizare, cu apă și săpun. Indicații suplimentare: a se vedea fișa cu date de securitate.

Dezafectare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține < 1 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-SF01

Compoziție

Polisiloxan/răşină acetat de polivinil, dioxid de titan, silicaţi, apă, aditivi, conservanți (metilizotiazolinonă, benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Vă putem oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]