Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. În Germania: respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 2 N/mm2:
Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. 

Tencuieli pe bază de ghips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2:
Se șlefuiește tencuiala pe bază de gips cu strat de sinter, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din ghips:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol WeissGrund. 

Plăci de ghips (plăci de ghips-carton):
Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de ghips (șpăcluite cu materiale pe bază de ghips) se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. În Germania: a se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 12. 

Beton:
Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase. 

B.C.A.:
Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.  

Zidărie din cărămidă aparentă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă. 

Acoperiri portante:
Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe suprafețele mari, continue, pentru a prelungi timpul de aplicabilitate, se poate aplica un strat de grund cu CapaSol sau OptiGrund . Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. 

Tavane din elemente acustice și tencuieli acustice:
Renovarea elementelor acustice necesită o abordare specifică. Manualul Caparol pentru tehnologia de pulverizare furnizează instrucțiuni detaliate. Manualul se solicită de la reprezentanții Caparol. Dacă este necesar, cereți sfatul acestora. 

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. 

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă. 

Tapet neaderent:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul sau infestarea fungică se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase). 

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseaua de izolare Aqua-inn Nº1. 

Lemn și materiale lemnoase:
Se acoperă cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri ecologice, diluabile cu apă.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.
Aplicare Airless: unghi de pulverizare: 50°, duză: 0,021–0,026", presiune la pulverizare: 150-180 bar. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund sau strat intermediar: CapaSilan diluată cu max. 10 % apă.

Strat final: CapaSilan diluată cu max. 5% apă.

Consum

Cca. 140 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:

+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile.Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară. La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate să apară un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus. Pentru a minimiza posibilitatea apariției urmelor de rolă, recomandăm prelucrarea imediată a stratului proaspăt aplicat de vopsea cu o rolă cu lungime medie a firului, ce nu duce la acumularea de material la capete (de ex. Rotanyl 18 de la Rotaplast). Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. În Germania: respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 2 N/mm2:
Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. 

Tencuieli pe bază de ghips din grupa de mortare PIV/rezistența minimă la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2:
Se șlefuiește tencuiala pe bază de gips cu strat de sinter, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Plăci de construcții din ghips:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau Caparol-Tiefgrund TB. Pe plăcile foarte compacte, netede, se aplică un strat de grund ca punte de aderență cu Caparol WeissGrund. 

Plăci de ghips (plăci de ghips-carton):
Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de ghips (șpăcluite cu materiale pe bază de ghips) se consolidează cu Caparol Tiefgrund TB. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol AquaSperrgrund. În Germania: a se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 12. 

Beton:
Se elimină eventualele resturi de decofrol, precum și substanțele făinoase, nisipoase. 

B.C.A.:
Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.  

Zidărie din cărămidă aparentă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă. 

Acoperiri portante:
Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe suprafețele mari, continue, pentru a prelungi timpul de aplicabilitate, se poate aplica un strat de grund cu CapaSol sau OptiGrund . Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund.

Acoperiri fără capacitate portantă:
Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu Caparol WeissGrund. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund sau CapaSol. Vopselele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. 

Tavane din elemente acustice și tencuieli acustice:
Renovarea elementelor acustice necesită o abordare specifică. Manualul Caparol pentru tehnologia de pulverizare furnizează instrucțiuni detaliate. Manualul se solicită de la reprezentanții Caparol. Dacă este necesar, cereți sfatul acestora. 

Straturi de vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. 

Tapete nevopsite de tip rugos, în relief sau imprimate:
Se vopsesc fără o tratare prealabilă. 

Tapet neaderent:
Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul sau infestarea fungică se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală bine cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul și natura suportului. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase). 

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant, și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol AquaSperrgrund. Pe suprafețele puternic contaminate folosiți vopseaua de izolare Aqua-inn Nº1. 

Lemn și materiale lemnoase:
Se acoperă cu lacuri acrilice sau poliuretanice Capacryl - lacuri ecologice, diluabile cu apă.

Mici defecte:
După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.
Aplicare Airless: unghi de pulverizare: 50°, duză: 0,021–0,026", presiune la pulverizare: 150-180 bar. Curățarea echipamentului se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund sau strat intermediar: CapaSilan diluată cu max. 10 % apă.

Strat final: CapaSilan diluată cu max. 5% apă.

Consum

Cca. 140 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare:

+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafaţă și se poate revopsi după 4-6 ore. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 3 zile.Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Notă

La aplicarea prin pulverizare Airless, vopseaua se amestecă bine şi se strecoară. La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior, poate să apară un miros specific de solvent. Din acest motiv trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spaţiului de lucru. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus. Pentru a minimiza posibilitatea apariției urmelor de rolă, recomandăm prelucrarea imediată a stratului proaspăt aplicat de vopsea cu o rolă cu lungime medie a firului, ce nu duce la acumularea de material la capete (de ex. Rotanyl 18 de la Rotaplast). Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).