Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3.1.10 și 3.2.1. Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor”.

Pregătirea suprafeței

Sisteme noi sau existente de izolație termică intacte, având ca și strat final tencuieli sintetice pe bază de rășini sintetice, rășini siliconice, tencuieli pe bază de var-ciment /Mortare din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de 1,5 – 5,0 N/mm2Tencuielile vechi se curăță umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fi de maxim 60°C și presiunea de maxim 60 Bar. După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Aplicarea produsului CoolProtect se face în conformitate cu tipul tencuielilor existente și cu indicații legate de suport prezentate în continuare.

Mortare din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de 1,5 – 5,0 N/mm2: Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline, astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli silicatice noi: Se finisează cu produsele silicatice din gama Sylitol®.

Vopsele și tencuieli silicatice vechi: Suprafețele aderente se curăță mecanic sau cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suprafețele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire și șlefuire. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

B.C.A. cu finisaje vechi portante: Curățați suprafețele intacte. Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Pentru renovarea suprafețelor de BCA ce nu sunt intacte consultați produsele DisboFEIN din gama produselor Disbon.

Beton: Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele puternic absorbante, se grunduiesc cu de ex. OptiSilan TiefGrund. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de fibrociment cu liant pe bază de ciment: Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer pentru evitarea apariției eflorescențelor de var.

Zidărie din cărămidă aparentă: Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără fisuri.
Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafețe portante cu vopsele de dispersie, dispersii silicatice sau rășini siliconice: Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suportul se verifică în conformitate cu fișa BFS Nr. 20.

Finisaje vechi cu următoarele proprietăți:

Cu absorbție slabă, rezistentă, uscată, cu capacitate portantă: vezi Compoziția straturilor.

Cu absorbție medie: Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal diluat cu max. 3 % apă.

Cu absorbție puternică: OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger.

Finisaje vechi pe sisteme de izolație termică: puternic absorbante, aderente, cu fisuri capilare: Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.13 “Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase”): Se aplică un stat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe): Se șlefuiesc mecanic. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul în care, după șlefuire suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Dupa-HaftGrund.

Tencuieli portante pe bază de rășini sintetice sau siliconice: Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței.

Zugrăveli minerale fără capacitate portantă: Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, respectând reglementările legale din domeniu, sau alte măsuri adecvate. În cazul curățirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe fără capacitate portantă de vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice: Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Pe suprafețele absorbante, făinoase, nisipoase se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe murdărite de gaze industriale sau de funingine: Se vopsesc cu vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri: Se vopsesc cu produsele Cap-elast, FibroSil sau PermaSilan, în funcție de clasa de fisuri.

Suprafețe cu eflorescențe de sare: Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

Defecte: Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau cu rola sau cu aparate Airless.

Compoziția straturilor

Fungii sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale din domeniu. Suprafețele se spală cu Capatox respectiv FungiGrund și se lasă să se usuce bine.

Strat de grund respectiv strat intermediar: Se aplică produsul CoolProtect, diluat cu max. 10 % apă.

Strat final: Se aplică produsul CoolProtect, diluat cu max. 5 % apă.

Pentru a păstra textura straturilor suport rugoase, diluați primul strat de vopsea cu max. 15 - 20 % apă și stratul final cu max. 10% apă.

Consum

Cca 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Pentru obținerea unei protecții suficiente împotriva algelor și fungilor la utilizarea produsului CoolProtect, este necesară aplicarea în 2 straturi, cu un consum total de min. 400 ml/m2, pentru obținerea unei pelicule cu grosime medie de min. 200 µm. Fiecare strat suplimentar crește grosimea sistemului cu cca 100 µm la un consum de min. 200 ml/m2 pe strat.

Pe suporturile rugoase consumul va crește în mod corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.

Timp de uscare

La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4 - 6 ore. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca 3 zile.
Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Pe fațadele unde se întâlnesc condiții climaterice deosebite (umiditate ridicată) sau cu influență atmosferică ridicată, există un risc mai mare de apariție a fungilor și a algelor.

CoolProtect este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate al stratului suport. Din acest motiv, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. Pentru pregătirea suprafețelor afectate de fungi și alge, după curățare, se poate folosi grundul FungiGrund în vederea reglării capacității de absorbție.

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.

Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).