Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea

sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-methyl-2H-isothiazol-3-one, amestec de: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [nr. CE 247-500-7] și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [nr. CE 220-239-6] (3:1). amestec de: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) < 15 ppm. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. 

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

  • Baza 1: al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. < 20 g/l COV.
  • Baza 3: al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. < 40 g/l COV.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]