Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport și pregătirea lor”.

Pregătirea suprafeței

Suprafețele afectate de alge sau fungi se curăță mai întâi cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu. Apoi, aceste suprafețele se spală cu Capatox sau FungiGrund și se lasă să se usuce bine.
În cazul aplicării vopselei pe sisteme de termoizolație se vor respecta indicațiile din fișa BFS nr. 21. Vopseaua se pot aplica doar pe sisteme de termoizolație intacte. Pentru suprafețele care nu sunt intacte vă sugerăm sistemul Capatect-Renovierungssystem für WDVS (sistem de renovare a termoizolațiilor). Pe sistemele de termoizolație cu polistiren nu pot fi utilizate grunduri pe bază de solvenți cu excepția lui Dupa-Putzfestiger. La utilizarea de vopsea colorată, gradul de luminozitate trebuie să fie >20. Pentru un grad de luminozitate < 20 este posibilă aplicarea produsului Muresko CoolProtect cu o valoare TSR ≥ 25.

Sisteme noi sau existente de izolație termică intacte, având ca și strat final tencuieli sintetice pe bază de rășini sintetice, rășini siliconice, tencuieli pe bază de var (PIc), tencuieli pe bază de var-ciment (PII)/cu rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1 N/mm2:
Tencuielile vechi se curăță umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fi de maxim 60°C și presiunea de maxim 60 Bar.
După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Aplicarea produsului CarboSil Fassadenfarbe se face în conformitate cu tipul tencuielilor existente și cu indicații legate de suport prezentate în continuare.

Tencuielile din grupele de mortare Pic, PII și PIII/cu rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1 N/mm2:
Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%, cu CarboSil Fassadenfarbe, diluat cu max. 5 % apă.
În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline din grupele de mortare PIc, PII sau PIII astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:
Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Tencuielile normal absorbante se pot zugrăvi direct cu CarboSil Fassadenfarbe, diluat cu max. 5 % apă. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Vopsele și tencuieli silicatice noi:
Se vopsesc cu produsele din gama Sylitol®.

Vopsele și tencuieli silicatice vechi:
Suprafețele aderente se curăță mecanic sau cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suprafețele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire și șlefuire. Se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli portante pe bază de rășini sintetice sau siliconice:
Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal respectiv Dupa-Putzfestiger. Tencuielile noi pe bază de rășini sintetice sau siliconice se pot zugrăvi fără o grunduire prealabilă.

Suprafețe portante cu vopsele de dispersie, dispersii silicatice sau rășini siliconice:
Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu.
Suportul se verifică în conformitate cu fișa BFS Nr. 20.
Finisajele vechi cu următoarele caracteristici:

Cu absorbție slabă, fixe, uscate, cu capacitate portantă: consultați secțiunea compoziția straturilor.

Cu absorbție medie: Se aplică un strat de grund CapaGrund Universal, diluat cu max. 3 % apă.

Suprafețe puternic absorbante: Se aplică un stat de grund cu produsul OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger.

Finisaje vechi pe sisteme de izolație termică: Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.13 “Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase”):
Se aplică un stat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe):
Se șlefuiesc mecanic. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal.
În cazul în care, după șlefuire, suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu HaftGrund EG.

Suprafețe fără capacitate portantă de vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:
Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. În cazul curățării cu jeturi de apă, se lasă suportul să se usuce bine. Pe suprafețele nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger. Start intermediar cu PutzGrund 610.

Zidărie din cărămidă aparentă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără fisuri. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Zidărie aparentă din gresie calcaroasă:
Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț sau fără incluziuni străine colorante cum ar fii nisipul sau argila etc. Zidăria trebuie să aibă rosturi fără fisuri și produse de sigilare/etanșare cu aderență redusă. Eflorescențele de sare se îndepărtează prin periere uscată. A se respecta fișa BFS nr. 2. Strat de grund cu OptiSilan TiefGrund.

Suprafețe cu eflorescențe de sare:
Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

Defecte:
Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Se vor respecta recomandările din fișele tehnice ale produselor enumerate.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau cu rola.

Compoziția straturilor

Strat de grund respectiv
În conformitate cu secțiunea “Pregătirea suportului”.

Strat intermediar:
CarboSil Fassadenfarbe diluat cu max. 10 % apă.

Strat final:
CarboSil Fassadenfarbe diluat cu max. 5 % apă.

Consum

Cca 150 - 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.

Uscarea/Timp de uscare

Timpii de uscare între straturile de vopsea:
La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață după 2 - 3 ore și se poate revopsi după 12 ore. Este uscată în profunzime după cca 3 zile. Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Imediat după utilizare, cu apă, prin respectarea reglementărilor în vigoare.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.

Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).

Compatibilitatea cu alte vopsele:
Vopseaua CarboSil Fassadenfarbe nu se amestecă cu alte materiale, în special cu coloranți pe bază de dispersie, coloranți pe bază silicatică sau alte concentrate de nuanțare.