Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificare

  • Sylitol® Fassadenfarbe determinarea ratei permeabilității la vaporii de apă, a permeabilității la apă și a conținutului de substanțe organice

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate (valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați filtre de tip P2 la lucrările de șlefuire. Evitați dispersarea în mediu. Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

BSW10

Compozitie

Silicat de potasiu, dispersie pe bază de rășini acrilice, dioxid de titan, pigmenți și materiale de umplutură minerale, apă, aditivi.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]