Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, masă de reacție compusă din 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one și 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul de Sănătate Publică.

În conformitate cu Regulamentul European 528/2012 acest produs este definit ca un “articol tratat” (nu un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (CAS-No. 26530-20-1, Pyrithione zinc (CAS-No. 13463-41-7) și Terbutryn (CAS-No. 886-50-0).

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. < 30 g/l COV.

Compozitie

Rășină stiren-acrilică,polisiloxan, silicați, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți, protecție în peliculă.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]