Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport și pregătirea lor”.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de min. 2,5 N/mm2Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli minerale vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger. Tencuielile minerale ușoare cu o rezistență la compresiune de până la 2,5 N/mm2 se vor acoperi cu produse din gama Sylitol® sau pe bază de rășini siliconice.

Beton: Pentru caietele de sarcini în conformitate cu EN 1504-2: “Sisteme de protecție a suprafeței pentru beton” recomandăm produsele din gama Disbon “Vopsitorii pentru protecția suprafețelor”.

Beton unde nu se cer sisteme în conformitate cu EN 1504-2: Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund din Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. Suprafețele puternic absorbante, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de fibrociment (cu și fără fibre de azbest): A se vedea instrucțiunile din fișa BFS nr. 14. Pentru plăcile de azbociment respectați TRGS 519 (Germania). Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport și pregătirea lor”. Plăcilor expuse integral li se tratează inclusiv partea posterioară și canturile. Plăcile de fibrociment noi, puternic alcaline, se grunduiesc cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer pentru evitarea apariției eflorescențelor de var.

Suprafețe portante cu vopsele de dispersie, vopsele de dispersie silicatică sau vopsele siliconice: Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale în domeniu. Verificați stratul suport conform fișei BFS nr. 20.

Vopsitoriile vechi cu următoarele proprietăți:

Ușor absorbante, solide, uscate, portante: vezi secțiunea Compoziția straturilor.

Absorbție moderată: CapaGrund Universal diluat cu max. 3% apă.

Puternic absorbante: Se aplică un stat de grund cu Caparol OptiSilan TiefGrund nediluat.

Suprafețe cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.13 “Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase”): Se aplică un stat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe): Se șlefuiesc mecanic. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. În cazul în care, după șlefuire sau tratare chimică, suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Dupa-HaftGrund.

Suprafețe portante de dispersii vechi plasto-elastice, de ex. suprafețe vechi de Cap-elast: Vopselele murdare sau cretoase se curăță cu jeturi de apă sub presiune, manual sau prin alte metode corespunzătoare, respectând reglementările legale în domeniu. Suprafața se lasă să se usuce bine. La vopsirea unor asemenea suprafețe se va folosi exclusiv Amphibolin/Amphibolin-W în culoarea albă sau în culori deschise și medii ca intensitate, cu un grad de luminozitate > 60% (Amphibolin-W).

Tencuieli portante pe bază de dispersie: Tencuiala veche se curăță prin metode adecvate. La curățarea umedă se respectă reglementările legale în domeniu, suprafețele se vor lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin-W, diluat cu maxim 5% apă.

Suprafețe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice: Se îndepărtează complet prin metode adecvate, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă fierbinte sub presiune în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin-W, diluat cu maxim 5% apă. Pe suprafețele nisipoase și puternic absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Zugrăveli minerale fără capacitate portantă: Se îndepărtează complet prin șlefuire, periere, răzuire sau cu jeturi de apă sub presiune, în conformitate cu reglementările legale în domeniu. Suprafața se va lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Lemn instabil dimensional, nevopsit: Se îndepărtează depunerile și petele de rășină de pe lemnul nou. Lemnul tropical bogat în grăsimi se spală cu diluant nitro. Se îndepărtează straturile afectate de intemperii de pe lemnul vechi și se vopsește doar lemnul sănătos, cu o umiditate de max. 12% pentru foioase și de max. 15% pentru rășinoase. Se aplică un strat de grund cu Capalac Holz-Imprägniergrund. Pentru lemnul ce prezintă tendințe de colorare, este necesară aplicarea unui strat intermediar de Capacryl Holz-IsoGrund.

Suprafețe zincate: Suprafața se curăță în conformitate cu fișa BFS nr. 5. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. Datorită umidității, pe suprafețele zincate acoperite cu vopsele colorate pot apărea eflorescențe albe. Acestea se șterg uscat și apoi se aplică un strat suplimentar de Amphibolin-W.

PVC dur: Se curăță și se șlefuiește. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. A se respecta indicațiile din fișa BFS nr. 22.

Suprafețe Coil-Coating: Se curăță cu o soluție amoniacală. Se aplică un strat de grund cu Amphibolin-W. Atenție: Nu se pot vopsi suprafețele Coil-Coating ce conțin silicon. Din moment ce acestea nu pot fi identificate la șantier, se va testa întotdeauna aderența prin aplicarea unei mostre urmată de test de aderență.

Plăci aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment: Datorită alcalinității puternice a plăcilor aglomerate din așchii de lemn și liant de ciment, pentru evitarea apariției eflorescențelor de calcar trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Zidărie din cărămidă aparentă: Se pretează la vopsire numai cărămizile absorbante rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără fisuri.

Se aplică un strat de grund cu Amphibolin-W diluat cu maxim 5% apă. Dacă în stratul de grund apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenți Duparol.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula sau cu rola.

Compoziția straturilor

Strat de grund sau strat intermediar: Se aplică Amphibolin-W diluat cu max. 5% apă.

Strat final: Se aplică Amphibolin-W nediluat sau diluat cu max. 5% apă. Pe suprafețele rugoase se aplică stratul de grund sau stratul intermediar și stratul final diluat cu max. 5% apă, bine prelucrat.

Consum

Cca 120 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Pentru obținerea unei protecții suficiente împotriva algelor și ciupercilor la utilizarea produsului Amphibolin-W, este necesară aplicarea în 2 straturi, cu un consum total de min. 240 ml/m2, pentru obținerea unei pelicule cu grosime medie de min. 150 µm. Fiecare strat suplimentar crește grosimea sistemului cu cca 75 µm la un consum de min. 120 ml/m2 pe strat. Pe suporturile rugoase consumul va crește în mod corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.

Timp de uscare

Timpii de uscare între straturile de vopsea:
La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 4 - 6 ore, după 24 ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime și poate fi supusă unor solicitări după cca 3 zile. Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Imediat după utilizare, cu apă.

Notă

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud. Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă.

Amphibolin-W este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate al stratului suport. Din acest motiv, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. Pentru pregătirea suprafețelor afectate de fungi și alge, după curățare, se poate folosi grundul FungiGrund în vederea reglării capacității de absorbție.

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi.

Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente.

Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime.

Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri. Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25). Utilizarea substanțelor de dezinfecție pe bază de fenol se poate colora suprafața în galben.