Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect de separare și trebuie să fie uscate. La aplicare se va respecta VOB, cap. C, DIN 18363, aliniat 3. Se aplică un strat de grund conform informațiilor din fișa tehnică nr. 650  „Straturi suport și pregătirea lor”.

Pregătirea suprafeței

Sisteme noi sau existente de izolație termică intacte, având ca și strat final tencuieli sintetice pe bază de rășini sintetice, rășini siliconice, tencuieli pe bază de var-ciment /Mortare din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de 1,5 – 5,0 N/mm2:

Tencuielile vechi se curăță umed prin metode adecvate. În cazul curățării cu jet de apă sub presiune, temperatura apei va fi de maxim 60°C și presiunea de maxim 60 Bar. După curățare, se va păstra un timp suficient de uscare. Aplicarea produsului PermaSilan NQG® se face în conformitate cu tipul tencuielilor existente și cu indicații legate de suport prezentate în continuare.

Mortare din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de 1,5 – 5,0 N/mm2:

Tencuielile noi vor fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de minim 2 săptămâni la o temperatură de aprox. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile cum sunt ploile sau vântul se vor păstra timpi mai îndelungați. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline, astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:

Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tencuieli silicatice noi: Se vopsesc cu produsele noastre din gama Sylitol®.

Vopsele și tencuieli silicatice vechi:

Suprafețele aderente se curăță mecanic sau cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Suprafețele neaderente, afectate de intemperii, se înlătură prin răzuire și șlefuire. Se recomandă un strat de grund cu produsul Dupa-Putzfestiger.

BCA cu finisaje vechi portante:

Curățați suprafețele intacte. Se recomandă un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Pentru renovarea suprafețelor de BCA ce nu sunt intacte consultați produsele DisboFEIN din gama produselor Disbon.

Beton:

Suprafețele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele făinoase se recomandă a fi grunduite cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe portante cu vopsele de dispersie:

Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Se recomandă un strat de grund CapaGrund Universal. În cazul altor metode de curățare (spălare, periere) se aplică un start de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe portante, pe bază de vopsele de dispersie plasto-elastice. de ex. suporturi cu produse din gama Cap-elast:

Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Se lasă suportul să se usuce bine. Se recomandă un strat de grund CapaGrund Universal.

Suprafețe portante pe bază de rășini sintetice sau siliconice:

Tencuielile vechi se curăță prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței.

Suprafețe fără capacitate portantă, pe bază de vopsele minerale:

Se îndepărtează integral prin șlefuire, periere, răzuire, spălare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se recomandă un start de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe fără capacitate portantă de vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice:

Se îndepărtează complet prin diverse metode, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe murdărite de gaze industriale sau de funingine:

Se curăță prin procedee adecvate, cum ar fi de ex. spălare cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale din domeniu. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele făinoase se recomandă a fi recomandă a fi grunduite cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe afectate de fungi sau alge:

Mucegaiul sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu. Suprafețele se tratează cu Capatox. Suporturile absorbante se grunduiesc cu FungiGrund. Pe suprafețele slab absorbante sau suprafețele netede, se aplică un strat de grund cu produsul CapaGrund Universal. Suprafețele făinoase se recomandă a fi grunduite cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu fisuri provocate de suport, tehnica constructivă sau de fundare:

Se finisează cu strat de armare de la sistemele de izolație termică Caparol, sau cu sistemele Cap-elast.

Suprafețe cu eflorescențe de sare:

Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Pentru acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare nu ne putem asuma nici o garanție cu privire la aderența zugrăvelii respectiv la blocarea sărurilor.

Defecte:

Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Mod de aplicare

Se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare Airless.

Aparate Airless cu piston sau membrană:
Dimensiuni duză: 519, 521, 523 în funcție de startul suport
Filtru de pistol: 50 – 60 MA
Presiune: 230 - 240 bar
Materialul se diluează eventual cu 5 % apă.

Compoziția straturilor

Pentru obținerea proprietăților de acoperire a fisurilor, trebuie aplicat un strat intermediar și un strat final cu PermaSilan NQG®.

Fisuri superficiale la tencuieli:
Strat de grund: consultați secțiunea “Pregătirea suportului”.
Strat intermediar și final: PermaSilan NQG®, nediluat.

Fisuri ce trec prin stratul de tencuială:
Strat de grund: cu FibroSil (Fișa tehnică nr. 166).
Strat intermediar și final: cu PermaSilan NQG®, nediluat.

Consum

Minim 200 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafețe rugoase consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Pentru obținerea unei protecții suficiente împotriva algelor și fungilor la utilizarea produsului PermaSilan NQG®, este necesară aplicarea în 2 straturi, cu un consum total de min. 400 ml/m2, pentru obținerea unei pelicule cu grosime medie de min. 200 µm. Fiecare strat suplimentar crește grosimea sistemului cu cca 100 µm la un consum de min. 200 ml/m2 pe strat. Pe suporturile rugoase consumul va crește în mod corespunzător.

Condiții de prelucrare

Limitele de temperaturi pentru aplicare și uscare:
Temperatură material, aer și suport: Min. + 5°C până la max. + 30°C.

Uscarea/Timp de uscare

Timpii de uscare între straturile de vopsea:
La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, vopseaua este uscată la suprafață și se poate revopsi după 12 ore. Este uscată în profunzime după cca 3 zile. Temperaturile reduse și umiditatea înaltă a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea echipamentului

Imediat după utilizare, cu apă, respectând reglementările legale în vigoare.

Notă

Nu se aplică pe suprafețe expuse direct la razele solare, vânt puternic, ceață, sau riscul iminent de ploi respectiv îngheț la noapte.
Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud-pe-ud.

Nu se aplică pe suprafețe orizontale cu acumulare de apă. Nu se aplică pe suporturi cu conținut ridicat de var precum și pe tencuielile ușoare. Rosturile de îmbinare de la ferestre, uși și pervazuri, se etanșează cu un material etanșant, cu elasticitate de durată. Aceste rosturi necesită întreținere periodică și trebuie verificate ca atare. Fisurile tehnice din construcții sunt solicitate la mișcări extreme. Din acest motiv, o acoperire mascată și de durată a fisurilor cu produse de finisaj nu poate fi realizată.

PermaSilan NQG® este un produs ce conține substanțe active speciale împotriva apariției fungilor și a algelor pe stratul de vopsea. Acest depozit de substanțe active asigură o protecție de lungă durată, totuși temporară, durata eficacității fiind condiționată de condițiile obiectivului: gradul de infestare organică și gradul de umiditate al stratului suport. Din acest motiv, o protecție permanentă împotriva fungilor și a algelor nu poate fi întotdeauna garantată. În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceață) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere ușor lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează de la sine cu apă din abundență de ex. după câteva ploi abundente. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ prin aceste urme. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezite în prealabil și după o expunere de scurtă durată se îndepărtează în întregime. Este necesară o grunduire suplimentară cu produsul CapaGrund Universal. În cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare nu apar aceste urme de scurgeri.

Vizibilitatea urmelor de reparații efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (Fișa BFS nr. 25).