Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Vă rugăm să consultați fişa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.

Pregătirea suprafeței

Tencuieli din clasele CS II în conformitate cu DIN EN 998-1 cu rezistență la compresiune de 1,5 – 5,0 N/mm2:
Pe tencuielile noi se va aplica FibroSil diluat cu max. 5% apă după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare.

Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite și uscate. Pe tencuielile fixe/portante, normal absorbante se aplică FibroSil diluat cu max. 5% apă. Pe tencuielile foarte absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger.

Beton:
Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune conform prevederilor legale. Pe suprafeţele slab absorbante sau suprafeţele netede se aplică FilbroSil diluat cu max. 5% apă. Suprafeţele puternic absorbante se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafeţe portante cu vopsele de dispersie, vopsele de dispersie silicatică sau vopsele siliconice:
Straturile vechi se curăță cu jeturi de apă sub presiune respectând reglementările legale în domeniu. Acordați atenție verificării stratul suport conform fișei BFS nr. 20.

Vopsitoriile vechi cu următoarele proprietăți:
Ușor absorbante, solide, uscate, portante: vezi secțiunea Instrucțiuni de aplicare
Absorbție moderată: CapaGrund Universal diluat cu max. 3% apă.
Puternic absorbante: OptiSilan TiefGrund, Tiefgrund TB sau Dupa-Putzfestiger.
Finisaje vechi pe sisteme de termoizolație: Puternic absorbante, portante, fisuri foarte fine (fir de păr): Dupa-Putzfestiger.
Cretoase sau făinoase (și suprafețe cu încărcare cu apă în conformitate cu fișa BFS nr. 20, B.15 Rezistența suprafețelor, suprafețe cretoase): Se aplică un stat de grund cu Dupa-
Putzfestiger.
Lucioase și impermeabile la apă (hidrofobe): Se șlefuiesc. Se aplică un strat de grund cu Capa-Grund Universal. În cazul în care, după șlefuire sau tratare chimică, suprafața continuă să fie impermeabilă la apă se recomandă aplicarea unui strat de grund cu Dupa-Haftgrund.
Suprafeţe afectate de fungi sau alge:
Mucegaiul sau algele se îndepărtează cu jeturi de apă sub presiune, respectând prevederile legale în domeniu. Suprafețele se tratează cu Capatox sau FungiGrund şi se lasă să se usuce bine.
Suprafețe cu eflorescențe de sare:
Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Acoperirea suprafețelor cu eflorescențe de sare trebuie considerată un risc pentru care nu ne putem asuma responsabilitatea deoarece, chiar și după cel mai temeinic tratament, aceste eflorescențelor pot reapărea.
Defecte:
Defectele de până la 20 mm se repară cu Histolith Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Mod de aplicare

Cu pensula, rola sau cu aparate adecvate de pulverizare.

Pentru date suplimentare vezi fișa de pulverizare. 

Pe suporturile netede se recomandă aplicarea cu pensula sau bidineaua, prin tehnica aplicării în cruce, pentru a se obține o structură uniformă pe suprafață. Pe suporturile structurate, de ex. tencuieli cu structură zgâriată, se folosește cu precădere rola. Produsul se amestecă bine înaintea folosirii. După folosire, uneltele de lucru se curăță cu apă.

Aplicare Airless
Piston Airless: 0,027-0,031
Presiune la pulverizare: 120–150 bar

Diluare

FibroSil se aplică diluat cu max. 5 % apă.

Instrucțiuni de aplicare

Grund și strat intermediar:
Se aplică FibroSil diluat cu max. 5% apă. Dacă este necesar, se poate aplica suplimentar un strat intermediar de FibroSil.

Consum

Cca 600–800 g/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte cores-punzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.

Timpii de așteptare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului este uscat la suprafață și se poate vopsi după 12 ore.

Timp de uscare

Uscat în profunzime și rezistent la solicitări după cca. 3 zile. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.

Curățarea uneltelor

Se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.

Indicații

Nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă.
Fațadele supuse unei umidități mai mari decât cea normală, datorită unor condiții deosebite ale obiectivului sau condițiilor meteorologice naturale, sunt caracterizate de un risc crescut de apariție a fungilor și a algelor. De aceea, pentru suprafețele periclitate recomandăm aplicarea produselor speciale, ca de ex.: ThermoSan, Muresko SilaCryl sau PermaSilan. Aceste produse conţin substanţe active ce întârzie apariția algelor și a fungilor.