Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Certificare

  • Cap-elast Phase 1 și 2 Determinarea difuziei vaporilor de apă și a permeabilității la apă cu strat de grund Dupa-grund
  • Cap-elast Phase 1 și 2 Determinarea difuziei vaporilor de apă și a permeabilității la apă cu strat de grund CapaGrund
  • Cap-elast Phase 2 Determinarea difuziei vaporilor de apă și a permeabilității la apă cu strat de grund Dupa-grund
  • Cap-elast Phase 2 Determinarea difuziei vaporilor de apă și a permeabilității la apă cu strat de grund CapaGrund
  • Cap-elast Phase 2 Determinarea densității fluxului de difuzie a dioxidului de carbon
  • Cap-elast Phase 2 Determinarea permeabilității la vaporii de apă  și CO2

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Cap-elast Phase 2-W și Cap-elast Riss-Spachtel:

Atenție! Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, amestec din 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).
Amestec din 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm.

Cap-elast Phase 1 și Cap-elast Faserpaste:

Atenție! Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).

Cap-elast Phase 2:

Atenție! Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
Conține: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, amestec din 5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).
Pentru întrebări legate de persoanele alergice contactați: Institutul Național de Sănătate Publică, str. Dr. Leonte Anastasievici, nr.1-3, sector 5, 050463 București, Număr de telefon ce poate fi apelat în caz de urgență: +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00).
Amestec din 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on și 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1) < 15 ppm.

Acest produs este un “articol tratat” conform Ordonanței UE 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe active biocide: Pyrithionzink (CAS-Nr. 13463-41-7), Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (CAS-Nr. 26530-20-1).

Eliminare

Numai ambalajele fără resturi de material se predau în scopul reciclării. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Cap-elast Phase 2: (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 40 g/l COV.
Cap-elast Phase 2-W: (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 40 g/l COV.
Cap-elast Phase 1: (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Acest produs conține max. 30 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

Cap-elast Phase 1: BSW20 (cod vechi: M-DF02)
Cap-elast Phase 2: BSW20 (cod vechi: M-DF02)
Cap-elast Phase 2-W: BSW50 (cod vechi: M-DF02F)
Cap-elast Riss-Spachtel: BSW50 (cod vechi: M-DF02F)
Cap-elast Faserpaste: BSW20 (cod vechi: M-DF02)

Compozitie

Cap-elast Phase 1: Rășină de acetat polivinilic, carbonat de calciu , dioxid de titan, silicați, apă, glicoli, esteri, glicol, aditivi, conservanți.
Cap-elast Phase 2: Rășină de acetat polivinilic, rășină poliacrilică, silicați, dioxid de titan, hidroxid de aluminiu, apă, glicol, glicoli, esteri, aditivi, conservanți.
Cap-elast Phase 2-W: Rășină de acetat polivinilic, rășină poliacrilică, silicați, dioxid de titan, hidroxid de aluminiu, apă, glicol, glicoli, esteri, aditivi, conservanți, protecție în peliculă.
Cap-elast Riss-Spachtel: Rășină poliacrilică, silicați, carbonat de calciu, apă, glicoli, aditivi, conservanți, protecție în peliculă.
Cap-elast Faserpaste: Rășină de acetat polivinilic, silicați, carbonat de calciu, dioxid de titan, apă, glicoli, esteri, glicoli, aditivi, conservanți.

Alte informații

A se vedea indicațiile pe etichetele și din fișele cu date de securitate ale produselor.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]