Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanţe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței

Suprafețe exterioare

Tencuieli conform DIN EN 998-1 din clasa minimă de rezistență la compresiune CS II 1,5-5,0 N/mm2: Tencuielile noi pot fi vopsite după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă 2 săptămâni la o temperatură de cca. 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile de ex. ploi sau vânt, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare.

Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal se reduce riscul apariției eflorescențelor de var în cazul tencuielilor alcaline astfel încât pot fi vopsite după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi: Reparațiile trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe tencuielile foarte nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund Dupa-Putzfestiger. Tencuielile minerale ușoare se vor acoperii cu produse Sylitol® sau AmphiSilan.

Beton: Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie sau cele făinoase se curăță mecanic sau cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale. Pe suprafeţele netede sau slab absorbante se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafețele foarte poroase, absorbante sau ușor nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci aglomerate din ciment și așchii de lemn: Datorită alcalinității crescute a plăcilor aglomerate din ciment și așchii de lemn, pentru evitarea apariției eflorescențelor de var trebuie aplicat un strat de grund cu Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Zidărie din cărămidă aparentă: Se pretează la vopsire numai cărămizile rezistente la îngheț sau clincherul fără incluziuni de substanțe străine. Zidăria trebuie să fie uscată, fără săruri iar rosturile fără crăpături. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Dacă în stratul intermediar apar pete maronii, se va folosi în continuare vopseaua de fațadă pe bază de solvenţi Duparol.

Suprafețe portante cu lacuri sau vopsele de dispersie: Se șlefuiesc suprafețele lucioase şi cele finisate cu lacuri. Vopselele murdare sau cretoase se curăță cu jet de apă sub presiune respectând reglementările legale. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Dacă se folosesc alte tipuri de curățare (spălare, periere, stropire cu furtunul cu apă) se aplică un strat de grund cu Dupa- Putzfestiger.

Tencuieli portante pe bază de dispersie: Tencuielile vechi se curăţă prin metode adecvate. În cazul curățării umede, continuarea lucrului se face după uscarea în profunzime a suprafeței. Se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Tencuielile noi se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Zugrăveli minerale fără capacitate portantă: Se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire, cu jet de apă sub presiune (respectând reglementările legale în domeniu) sau alte metode adecvate. În cazul curățării umede, suprafața se va lăsa să se usuce bine înainte de vopsire. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafeţe fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice:Se îndepărtează complet prin metode adecvate, de ex. mecanic sau prin decapare urmată de o curățare cu jet de apă fierbinte sub presiune respectând reglementările legale. Pe suprafețele netede, slab absorbante se aplică un strat de grund cu CapaGrund Universal. Pe suprafețele făinoase, nisipoase, absorbante se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger

Suprafeţele murdărite cu gaze industriale sau funingine: Se va vopsi cu vopseaua de fațadă pe bază de solvenţi Duparol.

Suprafeţe afectate de mucegai sau alge: Se va vopsii cu vopseaua specială de exterior cu protecție la mucegai și alge Amphibolin-W.

Suprafețe de beton sau tencuieli cu fisuri: Se finisează cu sistemul Cap-elast, FibroSil sau PermaSilan.

Zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip, nevopsită: Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan.

Suprafețe cu eflorescențe de sare: Eflorescențele de sare se înlătură prin periere uscată. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. La vopsirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia eflorescenţelor.

Defecte: Micile defecte din suprafețele minerale se remediază cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Defectele mari, de până la 20 mm, se repară de preferință cu Histolith-Renovierspachtel. Ulterior, suprafețele reparate se grunduiesc.

Suprafețe interioare

Tencuieli din grupele de mortare PII şi PIII/rezistența la compresiune conform DIN EN 998-1 de minim 1,5 N/mm2: Tencuielile solide, normal absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Pe tencuielile foarte poroase, nisipoase și absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund.

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV/rezistența la compresiune conform DIN EN 13279 de minim 2 N/mm2: Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Tencuiala pe bază de ipsos cu strat de sinter se șlefuiește, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Plăci de construcții din ipsos: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfestiger. Pe plăcile netede, foarte compactate, se aplică un strat de grund pentru aderență cu HaftGrund EG.

Plăci de ipsos (plăci de ghips-carton): Se șlefuiesc urmele rezultate la șpăcluire. Reparațiile/suprafețele moi din glet de ipsos se consolidează cu Dupa-Putzfestiger.Se aplică apoi un strat de grund cu HaftGrund EG, OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Pe plăcile cu pete de substanțe colorate, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu AquaSperrgrund fein. Vezi fișa BFS nr. 12.

Beton: Eliminați complet reziduurile de agent pentru decofrare precum și substanțele făinoase și nisipoase.

B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă

Zidărie din cărămidă aparentă și zidărie aparentă din cărămidă/bolțari de var cu nisip: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Finisaje portante: Finisajele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG.

Finisaje fără capacitate portantă: Se îndepărtează finisajele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice. Pe suprafețele netede, slab absorbante, se aplică un strat de grund cu HaftGrund EG. Pe suprafețele foarte poroase, nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic iar suprafața se curăță de praf. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe cu vopsea pe bază de clei: Se îndepărtează complet prin spălare. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Tapete din hârtie nevopsite de tip rugos (cu așchii de lemn), în relief sau embosate: Se vopsesc fără o tratare prealabilă.

Tapet neaderent: Se îndepărtează complet tapetul. Se spală resturile de maculatură și de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafața se spală cu Capatox sau cu FungiGrund și se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcție de tipul şi starea suprafeței. Pentru finisarea suprafețelor puternic afectate se folosesc vopselele Fungitex-W, Indeko-W sau FungiStop-W. Se vor respecta reglementările și dispozițiile legale (de ex. prevederile privind produsele biocide și substanțele periculoase).

Suprafețe cu pete de nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină, de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de detergent menajer degresant și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu AquaSperrgrund fein. Pe suprafețe foarte pătate se utilizează vopseaua Aqua-inn Nº1.

Mici defecte: După pregătirea corespunzătoare a suprafeței, se repară cu Caparol Akkordspachtel conform indicațiilor de prelucrare, iar mai apoi se aplică un strat de grund, după caz.

Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm: La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maler&Lackierer (Zugrav&Lăcuitor) nr. 2 -9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății.

Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Cu pensula sau rola.

Instrucțiuni de aplicare

Strat de grund sau strat intermediar: CaparolColor, diluat cu max. 10 % apă.

Strat final: CaparolColor, diluat cu max. 5% apă.

Consum

Cca 150 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede. Pe suprafeţe rugoase consumul creşte corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru substrat şi aer.

Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditate relativă a aerului, este uscat la suprafață și se poate revopsi după 24 de ore. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare.

Curățarea uneltelor

Uneltele se spală cu apă, imediat după utilizare.

Indicații

Toate nuanţele CaparolColor au cea mai bună rezistență posibilă la decolorare în cazul în care sunt aplicate direct pe suprafețele exterioare. La amestecarea într-o cantitate mare de alb, din motive de tehnologie pigmentară, culorile în nuanțe de roşu, portocaliu, galben şi verde au o rezistență limitată la decolorare (vezi informațiile din paletarul CaparolColor).

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile, se va vopsi fără întrerupere, ud pe ud. Nu este recomandată pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă. La nuanțarea vopselelor de dispersie sau a vopselelor latex este necesară o aplicare de probă, deoarece vopselele cu o cantitate mare de liant au tendința de a se închide ca nuanță la uscare. Lacurile acrilice, vopselele silicatice și cele pe bază de rășini siliconice nu se nuanţează cu CaparolColor, ci cu coloranți speciali ce se potrivesc cu proprietățile şi gradul de luciu al acestor produse. Nu se aplică sub influenta directă a razelor solare, ploaie, umiditate a aerului extrem de mare (ceaţă). Dacă este necesar, folosiți plase de protecție/prelate pentru schele.

În cazul nuanțelor închise, solicitarea mecanică (zgârietura) poate duce la apariția de dungi mai deschise la culoare (efect de scriere). Aceasta este o însușire specifică tuturor vopselelor mate și mat-mătăsoase de exterior.

În cazul suporturilor dense, reci sau în cazul procesului prelungit de uscare datorat intemperiilor (ploaie, rouă, ceaţă) pot apărea pe suprafața vopsită urme de scurgere lucioase și lipicioase de culoare gălbui/transparentă din aditivi. Acești aditivi sunt solubili în apă și se îndepărtează cu suficientă apă de ex. după ploi abundente repetate. Calitatea vopsitoriei uscate nu este influențată negativ. Cu toate acestea, în cazul unei prelucrări ulterioare, aceste scurgeri/aditivi trebuie umezi-te în prealabil și, după o expunere de scurtă durată, se îndepărtează în totalitate prin spălare. Este necesară o grunduire suplimentară cu CapaGrund Universal. Aceste urme de scurgeri nu apar în cazul executării vopsitoriei în condiții climatice corespunzătoare.

Urmele reparațiilor efectuate pe suprafață depind de mai mulți factori și sunt inevitabile (fișa BFS nr. 25).

Dacă CaparolColor este utilizat la nuanțarea vopselelor de dispersie, a vopselelor latex sau a tencuielilor pe bază de rășină sintetică se vor respecta instrucțiunile de aplicare a produsului în cauză.

Compatibilitatea cu alte vopsele: Produsul este compatibil cu toate vopselele de dispersie, vopselele latex, vopselele plasto-elastice și tencuielile pe bază de răşini sintetice de la Caparol.