Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Suporturi recomandate și pregătirea acestora

Suporturile trebuie să fie curate, uscate, fără substanţe de separare.

Suprafeţe exterioare:  Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:

Tencuielile noi din mortare grupele PII şi PIII se lasă neprelucrate, pentru a se usca 2-4 săptămâni. Porţiunile reparate trebuie să fie bine întărite şi uscate. Tencuielile foarte poroase, nisipoase şi absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. Tencuielile nisipoase şi făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund. 

Beton:

Suprafeţele de beton cu acumulări de murdărie se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederile în vigoare. Suprafeţele poroase, puţin nisipoase, respectiv suprafeţele absorbante, se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F. Suprafeţele făinoase se grunduiesc cu Dupa-Grund. 

Suprafeţele portante acoperite cu vopsele mate pe bază de dispersie:

Straturile mate, uşor absorbante se prelucrează direct. Vopselele murdare sau cretoase se curăţă cu jeturi de apă sub presiune respectând prevederile legale. În cazul folosirii altor metode de curăţire (spălare, periere) se grunduieşte cu Dupa-grund. 

Vopsitorii silicatice portante: Se vor acoperii cu materiale Sylitol sau AmphiSilan ThermoSan. (Fişă tehnică Nr.195, 295 şi 145). 

Suprafeţele acoperite cu lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice, deteriorate, neportante:

Se îndepărtează complet prin diverse metode, de exemplu mecanic sau prin periere urmată de o curăţire cu jeturi puternice de apă. Suprafaţa se lasă să se usuce bine. Suprafeţele făinoase, nisipoase şi absorbante se grunduiesc cu Dupa-Grund. 

Zugrăvelile minerale deteriorate, neportante:

Straturile suport minerale deteriorate, neportante, se îndepărtează complet prin şlefuire, periere, răzuire sau jeturi fierbinţi de apă sub presiune. În cazul curăţirii umede, continuarea lucrului se face după uscarea suprafeţei. Se grunduieşte cu Dupa-Grund. 

Suprafeţele murdărite de funingine sau de gaze industriale:

Se curăţă cu jeturi de apă prin adăugarea de agenţi de curăţare potriviţi pentru această lucrare. Atenţie la prevederile legale în materie. Se grunduiesc în funcţie de tipul şi caracteristicile suportului.

Suprafeţele atacate de mucegai, muşchi sau alge:

Mucegaiul, muşchii sau algele se curăţă mecanic sau cu jeturi de apă respectând prevederile legale. Se spală cu Capatox sau FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. 

Suprafeţele din tencuială sau beton fisurate: Se acoperă cu Cap-elast (Fişă tehnică Nr. 160).  Suprafeţele cu eflorescenţe de sare:

Eflorescenţele de sare uscate se înlătură prin periere. Se grunduieşte cu Dupa-grund. La acoperirea suprafeţelor cu eflorescenţe de sare nu poate fi dată nici o garanţie pentru rezistenţă îndelungată a vopsirii, respectiv dispariţia eflorescenţelor. 

Suprafeţele cu defecte: Porţiunile mici cu defecte se repară cu Caparol Fassaden-Feinspachtel. Suprafaţa şpăcluită se grunduieşte ulterior.(Fişa Tehnică Nr. 710 şi Nr.1029). 

Suprafeţe interioare:  Tencuielile din grupele de mortare PII şi PIII:

Tencuielile solide, cu absorbţie normală se vopsesc fără grunduire prealabilă. Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund Caparol OptiGrund E.L.F, respectiv CapaSol LF. 

Gleturile de ipsos şi tencuielile de mortar din grupa de mortar P IV şi PV:

Tencuielile de ipsos se şlefuiesc cu foaie abrazivă, îndepărtându-se pojghiţa de sinterizare, se îndepărtează praful şi se aplică un strat de grund Caparol Tiefgrund TB. 

Plăci de construcţii din ipsos : Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund OptiGrund E.L.F. sau Caparol Tiefgrund TB.  Plăcile de ghips-carton:

Se îndepărtează prin şlefuire urmele produse prin şpăcluire. Zonele de gips moi şi şlefuite se consolidează utilizând grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB. La plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund fin de filtrare Caparol-Filtergrund grob. A se vedea fişa tehnică pentru Caparol-Filtergrund grob. 

Beton:

Trebuie îndepărtate eventualele urme de substanţe neaderente, precum şi substanţele făinoase, nisipoase. 

B.C.A.: Se grunduieşte cu Capaplex diluat în proporţie de 1:3 cu apă. Se şpăcluieşte fin cu Caparol-Akkordspachtel.  Straturi de acoperire portante:

Straturile anterioare de vopsea mată şi uşor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Straturile vechi de lac sau cele lucioase se şlefuiesc mat. 

Straturi de acoperire neportante:

Suprafeţele acoperite cu lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de răşini sintetice deteriorate se îndepărtează. Straturile de vopsea minerală, deteriorate se îndepărtează mecanic şi se curăţă suprafeţele de impurităţi. Se grunduieşte cu Caparol Tiefgrund TB. 

Tapete:

Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de maculatură şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu grund de profunzime Caparol Tiefgrund TB. 

Suprafeţele atacate de mucegai:

Mucegaiul, respectiv ciupercile se îndepărtează mecanic prin periere şi răzuire umedă. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox respectiv FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcţie de structura şi tipul stratului suport. 

Suprafeţele pătate cu nicotină, apă, negru de fum sau grăsime:

Petele de nicotină, precum şi petele de negru de fum sau grăsime se spală cu apă cu detergent menajer degresant, după care se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol-Filtergrund grob (Fişă tehnică nr. 845). 

Mici suprafeţe defectuoase:

După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel şi, după caz, se aplică ulterior un strat de vopsea drept grund.

Mod de aplicare

Înainte de aplicare, produsul se amestecă foarte bine. Se aplică StrukturFarbe nediluată, cu fierul de glet din inox, într-un singur strat de cca. 1 mm şi se modelează după preferinţă. Produsul va fi aplicat într-o singură etapă, umed pe umed, fără întrerupere. Produsul nu se aplică local, în scopul efectuării de reparaţii sau rectificări ulterioare. În condiţiile temperaturilor ridicate, produsul poate fi diluat cu până la 2% apă. Uneltele de lucru se curăţă cu apă după folosire.

Instructiuni de aplicare

Compoziţia straturilor: Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, fără substanţe ce duc la pierderea aderenţei.

Grund: Caparol Putzgrund nuanţat într-o nuanţă asemănătoare cu cea a stratului final. Straturile suport puternic sau neuniform absorbante se amorsează în prealabil cu Caparol Tiefgrund sau Caparol Grundier-konzentrat diluate astfel încât, după uscare, să nu formeze peliculă sticloasă (se vor efectua probe pe suprafeţe mici).

Strat final: StrukturFarbe nediluată, aplicată cu fierul de glet din inox. Pentru structurare se poate utiliza o rolă din moltopren (cu structură fină, medie sau grosieră), sau produsul poate fi modelat utilizând şpaclul, mistria, fierul de glet sau rola de tapet, după preferinţă. 

       

 

 

Structură roluită

 

StrukturFarbe se aplică uniform cu un fier de glet într-un strat de cca. 1 mm. Cu o rolă din moltopren se structurează suprafaţa.

Consum: cca. 0,8-1,4 kg/m2

 

   
       

 

 

Structură canelată

 

StrukturFarbe se aplică uniform cu un fier de glet într-un strat de cca.1,5-2mm. Cu o rolă de modelaj, sau cu un şpaclu se structurează vertical suprafaţa.

Consum: cca. 1,2-1,6 kg/m2

 

 
       

 

 

Structură modelată

 

Se aplică uniform cu un fier de glet. Se structurează prin aplicarea unui

imprimeu cu mistria şi uşor se ridică de pe suprafaţă.

Consum: cca. 1,4-1,8 kg/m2.

 

Aceasta este o selecţie a posibilelor structuri realizabile cu StrukturFarbe. Prin folosirea diverselor instrumente se pot obţine modele decorative variate. Nu este stabilită o limită în ceea ce priveşte modul de prelucrare a diferitelor modele decorative pentru acest material.

Consumul

StrukturFarbe : cca. 0,8-1,80 kg/m2, în funcţie de structură. Consumul diferă în funcţie de tehnica de aplicare şi de structura realizată. Consumul exact se va determina după efectuarea de probe. Materialul poate fi aplicat şi la un consum sub 0,8 kg/m2, dar în acest caz, obţinerea unei structuri uniforme a finisajului şi acoperirea completă a stratului suport pot fi compromise.

Putzgrund: cca. 200-250 g/m2 pe suprafeţe plane.

Temperatura de lucru

+ 8°C pentru strat suport şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La +20ºC şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă după 4 de ore. Uscat în profunzime după 2-3 zile. La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Reţineţi:

Prin utilizarea nisipului natural sunt posibile mici variaţii de nuanţă. De aceea se vor folosi materiale cu acelaşi număr de produs. Materialele cu număr diferit de produs se vor amesteca între ele. Nu se recomandă folosirea pe suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, în condiţii de umiditate ridicată (ceaţă), pericol de ploaie sau îngheţ. Dacă este cazul, protejaţi faţada cu ajutorul prelatelor pentru schele.