Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare in conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

Date de securitate/Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa tehnică de securitate a produsului.

Valori-limită admise de UE pentru conţinutul COV

Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Cod produs Vopsele şi Lacuri

M-DF02

Compoziție

Rășină stiren-acrilică, Carbonat de calciu, Silicați, dioxid de titan, Apă, Aditivi, Conservanți, Protecție în film.

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. 
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]