Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la indemană recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la indemana copiilor. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Conţine masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1), 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacţie alergică. Acest produs este un “Articol tratat” conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 (nu este un produs biocid) și conține următoarele substanțe biocide: pyrithione zinc (Nr. CAS 13463-41-7), terbutryn (Nr. CAS 886-50-0), 2-octil-2H-izotiazol-3-onă (Nr. CAS 26530-20-1). Sfaturi pentru alergici la izotiazolinonă: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00)

Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare in conformitate cu  reglementările locale, regionale, naționale și internaționale

Date de securitate/Identificarea pericolelor şi transport

Vezi fişa tehnică de securitate a produsului.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Acest produs conține max. 20 g/l COV.

Cod produs Vopsele și lacuri

M-SF01 F

Compozitie

Rășină organică, polisiloxani (rășină siliconică), fibre de carbon, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, apă, eter glicolic, aditivi, protecție în film, conservanți.”

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora.
În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentații noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte..

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:   [email protected]