Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Certificare

  • Raport de verificare a clasei de reacție la foc

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Evitați dispersarea în mediu. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă și săpun. Utilizați filtre P2 la lucrările de șlefuire. Nu inspirați ceața. Utilizați filtre combinate A2/P2.

Conține: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri intre orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Numai ambalajele fără resturi de material pot fi predate cu scopul reciclării. Resturile de material lichid se vor preda la un centru de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile de material uscat se elimină ca deșeuri rezultate din construcții și demolări respectiv ca gunoi menajer.

Valori-limită admise de UE pentru conținutul de COV

Pentru această categorie de produse nu există o limită UE. Acest produs conține max. < 1 g/l COV.

Giscode

BSW20

Cod produs Vopsele și lacuri

M-DF01

Compoziție

Rășină poliacrilică, carbonat de calciu, silicați, apă, aditivi, conservanți (Methyl-/Benzisothiazolinon).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor suporturi ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  [email protected]