Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Tencuieli și mase de șpaclu

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie fără impurități, fără substanțe cu efect de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. În funcție de stratul suport existent și de caracteristicile acestuia, înaintea gletuirii trebuie aplicat un strat de grund corespunzător. Straturile vechi portante și lucioase trebuie șlefuite în prealabil.

Pregătirea suportului

Tencuieli CS II – CS IV în conformitate cu DIN EN 998-1 / rezistența la compresiune de min. 2 N/mm²: Tencuielile solide, normal absorbante, se gletuiesc fără o pregătire prealabilă. Pe tencuielile ușor nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund sau Sylitol RapidGrund 111. Pe tencuielile puternic nisipoase se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund.

Tencuieli de ghips în conformitate cu DIN EN 13279-1/ rezistența la compresiune de min. 2 N/mm²: Se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Tencuielile de ghips cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund.

Plăci de construcții din ghips: Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Pe plăcile cu suprafețe dense, netede se aplică un grund de aderență cu produsul PutzGrund 610 (pentru pereți cu panouri a se vedea secțiunea plăci de ghips-carton).

Plăci de ghips (plăci de ghips-carton): Se șlefuiesc urmele de la șpăcluire. Suprafețele de ghips (șpăcluite cu materiale pe bază de ghips) de asemenea panourile se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund sau Sylitol RapidGrund 111. Pe plăcile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol-FilterGrund grob. Țineți cont de fișa BFS Nr. 12, Cap. 2.

Beton: Se elimină eventualele resturi de uleiuri pentru decofrare, precum și substanțele făinoase și nisipoase. Se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund sau Sylitol RapidGrund 111

B.C.A.: Se aplică un strat de grund cu Capaplex, diluat 1:3 cu apă.
  
Zidărie aparentă din gresie calcaroasă sau cărămidă: Se acoperă fără o tratare prealabilă.

Acoperiri portante: Suprafețele mate, ușor absorbante, se vopsesc fără o tratare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lacuri se șlefuiesc pentru a se obține suprafețe aderente. Se grunduiesc cu PutzGrund 610.

Acoperiri fără capacitate portantă: Se îndepărtează suprafețele fără capacitate portantă de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de rășini sintetice.  Pe suprafețele puternic poroase și nisipoase, respectiv pe cele absorbante se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. Acoperirile cu vopsele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic și se desprăfuiesc suprafețele. Se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund.

Vopsea pe bază de clei: Se spală bine suprafața îndepărtând în totalitate straturile vechi. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfestiger. Alternativ, se îndepărtează mecanic, se spală și se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund. 

Tapete cu inserție de fibre de lemn, în relief sau prevopsite, din hârtie, respectiv tapete neaderente: Se înlătură în totalitate. Se spală resturile de adeziv. Se aplică un strat de grund cu OptiSilan TiefGrund.

Suprafețe afectate de mucegai: Mucegaiul se înlătură prin curățare umedă. Suprafețele se tratează cu Capatox respectiv cu FungiGrund și se lasă să se usuce bine. 

Suprafețe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime: Petele de nicotină precum și petele de funingine sau grăsime se spală cu apă, cu adaos de soluții de curățare casnice și se lasă să se usuce bine. Petele de apă uscate se curată uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund izolator cu Caparol-FilterGrund grob (consultați fișa tehnică nr. 845).

Lemn și materiale lemnoase: Se aplică un strat de grund cu produsul Capacryl Holz-Isogrund. Pe panourile laminate cu melaminat se aplică un grund cu produsul Capacryl-Haftprimer. Zonele de rosturi/îmbinări de panouri nu pot fi acoperite fără fisurare. În astfel de situații se recomandă realizarea unui strat de decuplare cu ajutorul panourilor din ghips.

Goluri, rosturi și defecte: Se repară cu Füllspachtel P.

Notă cu privire la șpăcluirile Q2/Q3 / straturi de ghips cu grosimi < 0,5 mm: În cazul maselor de șpaclu cu conținut de ghips și cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3 se recomandă aplicarea unui grund transparent pe bază de apă. În acest caz facem referire la Fișa Nr. 2-9/2020 Maler&Lackierer (Germania) “Probleme de aderență a acoperirilor pe plăci de ghips-carton șpăcluite” a Bundesverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz și Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (Germania). Alternativ la șpăcluirile Q3 cu conținut de ghips, s-au dovedit eficiente șpăcluirile cu produse sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Gletuirea plană manuală:
Materialul se omogenizează bine înainte de utilizare și se aplică cu ajutorul unei gletiere din oțel inoxidabil. După uscare se poate șlefui uscat sau se poate sclivisi umed.

AkkordLeichtspachtel este adecvat în special pentru șpăcluirea plăcilor de ghips-carton, datorită faptului că materialul poate fi întins până la grosimea granulei. Pentru armarea îmbinărilor dintre panourile de ghips-carton și a celor de construcții din ghips (conform DIN 18180) AkkordLeichtspachtel poate fi utilizat în combinație cu o bandă de armare din hârtie sau fibră de sticlă. Se va ține cont asupra faptului că zonele de îmbinare dintre panouri să se șpăcluiască numai din momentul din care nu mai au loc modificări dimensionale ale panourilor datorate variațiilor de temperaturi și umiditate. Temperatura minimă de lucru este de +10°C (consultați normativul DIN 18181, capitolul 5). AkkordLeichtspachtel se aplică în zona de îmbinare, se introduce banda de armare, se presează și se netezește. După uscare se aplică încă un strat de AkkordLeichtspachtel. În cazul rosturilor cu lățimi mai mari de 3 mm, acestea se vor umple în prealabil, înainte de șpăcluirea suprafeței. 

Echipamente de pulverizare adecvate:
Gletul poate fi aplicat direct din container cu ajutorul pompelor de tencuieli și cu aparate Airless performante. Distanța de pompare al produsului depinde de performanțele aparatului Airless, pentru informații suplimentare întrebați producătorul aparatului.
La utilizarea aparatelor Airless se îndepărtează toate filtrele din pistol.
În cazul aplicării maselor de șpaclu cu aparate Airless vor fi utilizate pistoale de pulverizare cu debit mai mare, recomandate de producătorul aparatului. La temperaturi de sub 10°C din cauza modificării vâscozității gletului și în funcție de performanțele aparatului Airless, distanța de pompare al produsului se poate reduce. La utilizarea acestor aparate trebuie garantată o temperatură a materialului de min. 10°C.

Aplicarea mecanizată:
Aplicarea mecanizată pe pereți și tavane prin metoda tencuirii în strat subțire folosind echipamente de pulverizare de înaltă performanță este economică și eficientă din punct de vedere a costurilor. 

Metoda de lucru:
Aplicarea prin pulverizare se face pe întreaga suprafață, în mod saturat, cu Ratio-Spachtel nediluat și se nivelează imediat cu o gletieră din oțel inoxidabil. După uscare, AkkordLeichtspachtel se poate șlefui. Cele mai bune rezultate se pot obține cu burete abraziv gen „Abranet“ a firmei Mirka, sau GranatNet a firmei Festool, cu granulație de 320.

Echipamente de pulverizare adecvate:
Gletul poate fi aplicat cu ajutorul pompelor de tencuieli și cu aparate Airless performante. În cazul aplicării maselor de șpaclu cu aparate Airless vor fi utilizate pistoale de pulverizare recomandate de producătorul aparatului. Aceste pistoale dispun de un debit mai mare și facilitează considerabil aplicarea gleturilor. În cazul ambalării în găleți, se recomandă amestecarea cu un mixer.

Airless Heavy Coat

Presiune de pulverizare

150 - 180 bar

Unghi de pulverizare

40° - 50°

Dimensiunea duzei în Inch

0,035 - 0,043

Filtru pistol cu dimensiunea ochilor

se îndepărtează

Stropire cu aparate Airless*

Dimensiunea duzei

4 mm

Presiune de pulverizare

50 bar

Aparat asistat cu aer comprimat

da

Pompe pentru tencuire

Dimensiunea duzei

4 - 6 mm

Presiune de lucru

specifică aparatului

Debit

> 6 l/min.

Aparat asistat cu aer comprimat

da

* Este necesară utilizarea unei duze speciale, compatibile cu aparatul.

Echipa de lucru și performanța:
O echipă pentru pulverizare este alcătuită din 2 - 3 persoane. O persoană folosește aparatul de pulverizare pentru a aplica materialul într-un strat uniform, două persoane uniformizează materialul aplicat și apoi gletuiesc suprafața.
O persoană este responsabilă pentru aprovizionarea cu material a aparatului de pulverizare.

Instrucțiuni speciale pentru gletuirea plană și aplicarea mecanizată:
În cazul încăperilor mai mari, se gletuiește mai întâi tavanul și doar apoi se aplică prin pulverizare materialul pe suprafața pereților. În acest caz, pe partea superioară a peretelui (așa numitul cap) materialul trebuie pulverizat și gletuit până la o înălțime ușor accesibilă de la sol. În final, partea inferioară a peretelui va fi de asemenea încărcată cu material prin pulverizare și gletuită.

Dacă se finisează numai suprafețele de tavane, se recomandă pulverizarea materialului în apropierea pereților și ulterior aplicarea pe întreaga suprafață. Lăsați toate colțurile încărcate cu material să se usuce puțin, apoi neteziți-le cu o pensulă umedă. Eventualele bule de aer apărute după uscarea superficială se îndepărtează printr-o nouă nivelare/gletuire.

În condiții nefavorabile, este posibilă apariție petelor de rugină în ciuda aditivilor cu efect inhibitor de rugină.  Aceste pete de rugină se izolează prin tamponarea cu un grund anticoroziv special cum ar fi de exemplu Capalac AquaMulti Primer, după uscarea gletului.

Armare cu tapet tehnic:
La utilizarea tapetului tehnic pe baz[ de fibre de sticl[ (cu greutate de cca 40 g/m2), produsul AkkordLeichtspachtel se aplică și se distribuie cu ajutorul unei gletiere dințate din oțel inoxidabil (4 x 6 x 4 mm respectiv 6 x 6 x 6 mm) într-un strat bogat și într-o cantitate suficientă pentru înglobarea a 2 până la 3 benzi de tapet. Ulterior introducerii tapetului în glet, acesta se netezește cu o gletieră din oțel inoxidabil, astfel încât să nu se finiseze îmbinarea dintre cele două benzi într-o lățime de cca 5 cm. În zona de îmbinare se va executa o tăiere dublă (se tai ambele straturi de tapete suprapuse) cu ajutorul unui cutter și ulterior se presează zona de lucru. Surplusul de glet se îndepărtează cu o cârpă umedă. Zonele de îmbinare ieșite din relief se șlefuiesc ușor. De asemenea, respectați recomandările din fișa tehnică Capaver AkkordVlies G45 SP.

Compoziția straturilor

Acoperiri ulterioare cu:

Vopsele de dispersie, vopsele latex, tencuieli din gama Caparol: După o uscare temeinică, se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund sau Sylitol RapidGrund 111. Înaintea aplicării tencuielilor pe bază de rășină sintetică se aplică un strat intermediar cu produsul PutzGrund 610.

Tapete pe bază de fibră de sticlă/celuloză:
După o uscare temeinică, suprafețele se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund sau CapaSol RapidGrund. 

Acoperiri cu efect puternic de limitare a difuziei sau acoperiri etanșe la difuzie:
Se va utiliza produsul Akkordspachtel KF. Se vor ține cont și de recomandările producătorului de tapet.

Consumul

cca 1.200 g/m²/mm grosime a stratului

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru aplicare și uscare: + 5°C pentru strat suport și aer.
Temperatura materialului la aplicare > +10°C.

Uscarea/Timp de uscare

Cca 12 - 48 ore, în funcție de gradul de umezeală a construcției, a temperaturii și a grosimii stratului.

Indicații

Pentru aplicarea la grosimea maximă recomandată, este necesar ca suportul să fie uniform absorbant și aderent. În aceste condiții, materialul poate fi aplicat într-un singur strat, fără apariția scurgerilor, tasărilor sau a fisurilor. După aplicare, ne putem aștepta la o pierdere de volum în masă și pe întreaga suprafață pe durata uscării gletului. În special la aplicarea pe suprafețe mari și în grosimi mari și în cazul suporturilor rugoase, în funcție de particularitățile șantierului și pentru respectarea timpilor de uscare, în mod uzual se recomandă aplicarea în două straturi.  

AkkordLeichtspachtel nu este recomandată pentru spații/camere umede. Prin utilizarea materialelor de umplere naturale pot apărea diferențe minore de culoare. Când suprafețele obținute prin pulverizarea materialului (tehnică de stropire) rămân nevopsite, recomandăm să se folosească produsele din aceeași șarjă de fabricație atât pentru gletuire cât și pentru aplicarea prin pulverizare.

La pulverizarea pe pereți în tehnica de stropire, suprafața obținută trebuie vopsită ulterior cu vopsele Caparol pe bază de dispersie. Astfel se poate obține o rezistență mai mare, adesea necesară pentru suprafețele pereților.

Pot apărea abraziuni/uzuri la utilizarea de pompe pentru tencuieli în special când sunt utilizate melci și furtunuri de alimentare noi. Vă rugăm să respectați indicațiile producătorilor de dispozitive.

Pe suprafețele dense, cu absorbție redusă, se pot forma bule fine de aer. Acestea pot fi îndepărtate printr-o gletuire ulterioară după păstrarea unui scurt timp de uscare. Momentul gletuirii ulterioare depinde de temperatura și de umiditatea aerului de la fața locului. Dacă și după această re-gletuire apar bule de aer, înseamnă ca aceasta s-a făcut prea devreme și procesul trebuie repetat. Pentru a reduce posibilitatea apariției acestui efect, este necesară amorsarea cu HaftGrund EG.

În cazul suprafețelor suport rugoase, structurate, poate fi necesară o gletuire suplimentară pentru obținerea de suprafețe netede, plane.

La aplicarea pe masele de șpaclu cu conținut de ipsos se pot forma bășici, umflături și desprinderi de material datorită expunerii prelungite la umiditate a materialului. Prin urmare, asigurați uscarea rapidă printr-o ventilație și temperatură adecvată. A se respecta fișa germană nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten" (Șpăcluirea plăcilor de ipsos) a Asociației germane din industria ipsosului și plăcilor de ghips-carton.Eventual, se va efectua o grunduire cu produsul OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund sau Sylitol RapidGrund 111.