Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Toate straturile suport minerale (tencuieli, beton, zidărie de cărămidă), gips-carton, placi fibroase tari, elemente prefabricate, acoperiri vechi portante.

Pregătirea suprafeței

Pregătirea stratului suport :
Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și portant. Stratul suport se gletuiește în prealabil cu Akkordspachtel Mittel sau Fein, în așa fel încât să fie lipsit de neregularități, goluri sau crăpături. Suprafața se grunduiește apoi cu Caparol Weissgrund nuanțat în aceeași culoare cu stratul decorativ final.

Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII:
Tencuileile solide, normal absorbante se grunduiesc cu Caparol Weissgrund. Pe tencuielile ușor absorbante se aplică un strat de grund CapaSol. Pe tencuielile puternic absorbante se aplică un strat de grund Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Tencuieli de gips sau din grupa PIV:
Tencuielile din gips sunt șlefuite pentru îndepărtarea stratului de sinter, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Caparol Weissgrund.

Placile din gips și gips-carton:
Urmele de șpaclu se șlefuiesc. Zonele moi și cele șlefuite se grunduiesc cu CapaSol LF. Zonele puternic absorbante vor fi grunduite cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan-
Putzfestiger. Pe zonele normal absorbante se va grundui cu Caparol Weissgrund. Pe plăcile cu pete de umezeală sau decolorări se va aplica un strat de Caparol AquaSperrgrund.

Beton:
Se îndepărtează eventualele bavuri, cât și resturile de materiale prăfoase sau nisipoase. Suprafețele puternic absorbante se grunduiesc cu Caparol Tiefgrund TB sau Amphisilan Putzfestiger. Suprafețele normal absorbante se grunduiesc cu CapaGrund Universal.

Vopsitoriile vechi portante:
Acoperirile mate, slab absorbante se acoperă direct. Suprafețele lucioase și acoperirile cu lac se șlefuiesc și se grunduiesc cu Caparol Weissgrund.

Vopsitoriile vechi neportante:
Vopsitoriile neportane cu vopsele de dispersie sau lacuri se îndepărtează. Suprafețele poroase, nisipoase se grunduiesc cu CapaSol LF. Acoperirile minerale neportante se
îndepărtează mecanic iar suprafețele se desprăfuiesc. Se va aplica un strat de grund Caparol- Tiefgrund TB sau Amphisilan Putzfestiger.

Vopsitoriile vechi cu humă:
Suprafața suport se spală. Se grunduiește ulterior cu Caparol-Tiefgrund TB sau AmphiSilan- Putzfestiger. 

Tapetele rugoase, în relief, din hârtie, tapetele neaderente:
Se îndepărtează complet. Se spală resturile de tapet şi de adeziv. Se grunduiește cu Caparol- Tiefgrund TB sau AmphiSilan-Putzfestiger.

Suprafețele cu pete de nicotină, apă, rugină sau grăsimi:
Suprafețele pătate cu nicotină, apă, rugină sau grăsime, se spală cu un degresant și se lasă să se usuce. Se aplică un grund izolator Caparol AquaSperrgrund. (Informația tehnică nr.384). 

Zonele cu greșeli:
După pregătirea corespunzătoare, se repară conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel şi, după caz, se aplică ulterior un strat de grund. 
Indicație: La utilizarea grundului Caparol-Tiefgrund TB în spații interioare, apare un miros specific de solvent. De aceea în spațiile sensibile la mirosuri se va utiliza Amphisilan-Putzfestiger.

Mod de aplicare

Stratul suport se grunduiește în prealabil cu Caparol Weissgrund în culoarea stratului final. Pentru aplicare se utilizează un fier de glet venețian. De obicei sunt necesare pentru finisarea suprafeței două faze de lucru.

1. Prima etapă:
Capadecor StuccoDecor DI PERLA nuanțat în culoarea dorită, diluat cu 20 % apă, se aplică uniform, pe suprafața pregătită anterior, cu ajutorul unei role de mohair cu fir scurt.

2. A doua etapă:
Ulterior, Capadecor StuccoDecor DI PERLA nediluat, în aceeași nuanță, se aplică cu ajutorul unui fier de glet venețian până la acoperirea completă a suprafeței, iar după o scurtă perioadă de uscare, cu același fier de glet se nivelează ușor suprafața, obținându-se astfel aspectul caracteristic perlat.

Indicație:
Pentru evitarea îmbinările vizibile, se va lucra ud-pe-ud. Curenții de aer și stratul suport cald afectează aplicarea.

Consum

Cca. 120-150 ml/mp pentru 2 straturi.
Pentru determinarea consumului exact se recomandă efectuarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer. Umiditatea relativă nu trebuie să depășească 80%.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, produsul este uscat la suprafaţă după 12 ore. Este uscat în profunzime şi poate fi supus unor încărcări după 1-2 zile.
La temperaturi mai joase şi umiditatea mai mare în aer, aceşti timpi se prelungesc.

Curățarea uneltelor

Se curăță cu apă imediat după utilizare.