Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Măsuri de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire, purtați echipament de protecție respiratorie filtrul depraf P2. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. În caz de contact cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu apă.

Conține: 1,2-Benzizotiazol-3 (2H) -onă, 2-metil-2Hizotiazol-3- 500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă [EC nr. 220-239-6] (3: 1). Poate provoca o reacție alergică. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică. Informații suplimentare: A se vedea Fișa cu date de securitate.

Eliminare

Se reciclează numai ambalajele golite de conținut. Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Pentru acest grup de produse, nu există o valoare limită UE.
Acest produs conține < 1 g/l COV

Giscode

BSW 20

Cod produs vopsele și lacuri

Cod vechi: M-DF01

Compoziție

Poliacrilat / rășină de acetat polivinilic, umateriale minerale de umplutură, apă, aditivi, conservanți (metil / benzizotiazolinonă, amestec de clorometil- și metilizotiazolinonă (3: 1)

Consultanță tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]