Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Tencuielile din grupele de mortare P II şi P III:
Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund OptiSilan TiefGrund sau CapaSol Rapid Grund, iar apoi un strat de Capadecor DecoGrund sau Caparol-HaftGrund EG.

Gleturile de ipsos şi tencuielile din grupele de mortare PIV şi PV:
Tencuielile de ipsos cu strat de sinter se şlefuiesc cu hârtie abrazivă, se îndepărtează praful, iar apoi se aplică un strat de grund cu Capadecor DecoGrund, Caparol-HaftGrund EG sau Caparol Weissgrund.

Plăci de construcţii din ipsos:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund OptiSilan TiefGrund sau Dupa-Putzfetiger iar apoi se aplică un strat de DecoGrund, Caparol HaftGrund sau Caparol Weissgrund.

Plăcile de ghips-carton:
Se îndepărtează prin şlefuire urmele produse la şpăcluire şi se curăţă de praf. Se grunduieşte cu Capadecor DecoGrund, Caparol HaftGrund EG sau Caparol Weissgrund. Pe plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund Caparol-Filtergrund grob. A se vedea fişa BFS Nr. 12, Partea a 2-a. La aplicarea de MultiStruktur Grobe și Supergrobe, se va aplica ca și strat de bază grundul Putzgrund.

Beton:
Îndepărtați orice urme de substanţe neaderente, precum şi substanţele făinoase sau nisipoase. Se aplică un strat de grund cu Capadecor DecoGrund, Caparol HaftGrund EG sau Weissgrund. Porii și golurile de pe suprafață se șpăcluiesc înainte de aplicarea lui MultiStruktur.

B.C.A.:
Aplicați un strat de grund cu Capaplex diluat 1: 3 cu apă. Gletui'i apoi cu Caparol-Akkordspachtel.

Plăci din fibră dură, plăci aglomerate şi placaj:
Aceste elemente nu sunt potrivite, sau sunt doar parțial potrivite pentru a fi acoperite cu MultiStruktur. Acestea trebuie verificate mai întâi prin aplicări de probă. Rosturile de îmbinare pot prezenta întotdeauna semne de fisuri fine chiar și după acoperirea cu MultiStruktur.

Suprafețe cu acoperiri portante:
Straturile anterioare de vopsea mată şi uşor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lac se şlefuiesc apoi se grunduiesc cu Capadecor DecoGrund sau Caparol Weissgrund.

Suprafețe cu acoperiri neportante:
Se îndepărtează complet de pe suprafețe acoperirile neportante de lacuri, vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Suprafeţele absorbante, poroase şi nisipoase se grunduiesc cu OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund, sau RollGrund Rapid. Straturile deteriorate de vopsea minerală se îndepărtează mecanic şi se curăţă suprafeţele de impurităţi. Se grunduieşte cu un prim strat de Dupa-Putzfetiger, iar apoi cu un strat de Capadecor DecoGrund, Caparol HaftGrund EG sau Caparol Weissgrund.

Suprafețe cu vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafaţa şi se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfetiger și apoi un strat de Capadecor DecoGrund, Caparol HaftGrund EG sau Caparol Weissgrund.

Tapete:
Se îndepărtează complet. Se spală resturile de tapet şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Dupa-Putzfetiger și apoi un strat de Capadecor DecoGrund, Caparol HaftGrund EG sau Caparol Weissgrund.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul se îndepărtează prin curăţare umedă. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox sau FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. Se aplică apoi un strat de grund în funcţie de tipul și satrea substratului. Se ţine cont de prevederile legale şi administrative (ex. ordonanţe privind substanțele periculoase şi cele biologice).

Suprafeţe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsimi:
Petele de nicotină, precum şi petele de funingine sau grăsime se spală cu apă și detergent de uz casnic care dizolvă grăsimea, după care se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol-Filtergrund grob (vezi fişă cu Informații tehnice nr. 845).

Suprafețe cu mici defecte:
După efectuarea lucrărilor preliminare corespunzătoare, se repară conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel şi după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Pregătirea suprafeței

Notă: în cazul șpăcluirilor în calitatile Q2/Q3 respectiv în cazul straturilor subțiri < 0,5mm pe bază de ipsos, sau mase de șpaclu cu liant hidraulic în calitățile Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. În acest sens, facem trimitere la Fișa Nr. 2-9/2020 a zugravilor și aplicatorilor de lacuri “Defecte de aderență a finisajelor aplicate pe mase de șpaclu/placi din ghips” a Asociației Federale de Vopsele, Decorațiuni, Protecția Clădirilor și Comitetul Federal de Vopsele și Protecția Valorii Proprietății” (Germania).

Ca o alternativa la masele de șpaclu Q3 pe bază de gips, s-au dovedit eficiente masele de șpaclu sub formă de pastă.

Mod de aplicare

Înainte de aplicare, MultiStruktur se amestecă bine şi se aplică nediluat cu pensula sau rola. Se amesteca manual sau cu un mixer cu turație redusă.

Aplicarea materialului Aplicare cu rola:
Toate  granulațiile  pot  fi  aplicate  folosind  role  cu  fir  mediu  (14-18  mm).  MultiStruktur  Fein  și Supergrob trebuie diluate cu 5-10% apă, pentru a se asigura o aplicare uniformă a materialului. Pentru a asigura o aplicare uniformă a materialului, materialul trebuie aplicat cat mai generos și apoi netrzit transversal. După aceasta structurați cu instrumentele dorite.

Aplicare cu șpaclul sau fierul de glet:
MultiStruktur Fein și Supergrob pot fi de asemenea aplicate direct din găleată cu șpaclul sau fierul de glet și apoi să fie structurate după preferințe.

Aplicare mecanizată:
MultiStruktur poate fi aplicat în orice granulație cu ajutorul pompei cu melc, sau în zone mici, cu ajutorul pistolului cu pulverizare. Dimensiunea duzelor 4-6 mm, presiunea de pulverizare 2,0-2,5 bari.

Structurare:
În funcţie de aspectul dorit, MultiStruktur poate fi structurat uşor şi particularizat. Pentru aceasta pot fi utilizate mistrii, perii cu fire tari sau moi, pensule, role de structurare, tampoane de piele, etc.

Finisaje sau renovare:
Pentru finisaje sau renovări ulterioare, pot fi utilizate produsele DecoLasur Matt/ Glänzend, ArteLasur, Metallocryl Interior sau CapaGold/ CapaSilber.
MultiStruktur dezvoltă o suprafață hidrofobă la 2-3 zile de la aplicare, caracteristică care poate fi utilă în timpul procesului de aplicare al finisajelor pe suprafețe mari, pentru evitarea urmelor de îmbinare.

Sistemul de acoperire

Pe substraturile neabsorbante, înainte de aplicarea MultiStruktur, trebuie întotdeauna aplicat cel puțin un strat de Capadecor DecoGrund, Caparol HaftGrund EG, Caparol Weissgrund sau Putzgrund. Excepție pot fi vopsitoriile vechi, absorbante și portante, dacă au fost efectuate în prealabil teste de aderență la fața locului.

Pentru acoperirile cu MultiStruktur colorat, stratul de bază trebuie aplicat în culoarea corespunzătoare.

Consum

Consumul poate varia în funcţie de tehnica sau grosimea de aplicare, uneltele utilizate şi de modelul dorit. Valorile specificate mai jos se referă la aplicarea cu rola și la structurarea aferentă fiecărei granulații:
Granulaţie fină: cca. 500-700 g/m2
Granulaţie medie: cca. 500-600 g/m2
Granulaţie grosieră: cca. 600-700 g/m2
Granulaţie supergrosieră: cca. 800-900 g/m2

MultiStruktur Supergrob aplicat cu gletiera: cca. 1700 - 1800 g/m² Un consum exact se determină prin aplicarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă după 6-8 ore. Este uscat în profunzime şi poate fi supus unor încărcări după 1-2 zile. Pentru a iși capata proprietățile de hidofobizare, produsul se va acoperi cu lazuri după 2-3 zile de la aplicarea lui. La temperaturi mai joase, umiditatea mai crescută în aer și grosimi mai mari pentru materialul aplicat, aceşti timpi se prelungesc considerabil.

Curătarea uneltelor

Se spală cu apă imediat după utilizare.

Notă

Prin folosirea nisipurilor naturale, sunt posibile ușoare variații de nuanță. De aceea, în cazul aplicării pe suprafeţe continue se va folosi material cu acelaşi număr de şarjă. Materialele cu numere de şarjă diferit se amestecă între ele. Pentru evitarea suprapunerilor vizibile, se va aplica fără întrerupere, ud pe ud.

La aplicarea pe masele de șpaclu cu conținut de ipsos se pot forma bășici, umflături și desprinderi de material (coșcoveli), datorită expunerii prelungite la umiditate a materialului. Prin urmare, asigurați uscarea rapidă printr-o ventilație și temperatură adecvată. A se respecta fișa germană nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten" (Șpăcluirea plăcilor de ipsos) a Asociației germane din industria ipsosului și plăcilor de ghips-carton.