Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Tencuielile din grupele de mortare P II şi P III:
Pe tencuielile poroase, nisipoase, absorbante, se aplică un strat de grund OptiGrund E.L.F. sau CapaSol, iar apoi un strat de Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Gleturile de ipsos şi tencuielile din grupele de mortare PIV şi PV:
Tencuielile de ipsos cu strat de sinter se şlefuiesc cu hârtie abrazivă, se îndepărtează praful, iar apoi se aplică un strat de grund cu Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Plăci de construcţii din ipsos:
Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund OptiGrund E.L.F. sau Caparol-Tiefgrund TB, iar apoi se aplică un strat de DecoGrund, Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Plăcile de ghips-carton:
Se îndepărtează prin şlefuire urmele produse la şpăcluire şi se curăţă de praf. Se grunduieşte cu Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund. Pe plăcile care prezintă pete de substanţe solubile în apă, colorate, se aplică un strat de grund Caparol-Filtergrund grob. A se vedea fişa BFS Nr. 12, Partea a 2-a. La aplicarea de MultiStruktur Grobe și Supergrobe, se va aplica ca și strat de bază grundul Putzgrund.

Beton:
Eventualele urme de substanţe neaderente, precum şi substanţele făinoase, nisipoase, trebuie îndepărtate. Se aplică un strat de grund cu Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund sau Weissgrund. Porii și golurile de pe suprafață se șpăcluiesc înainte de aplicarea lui MultiStruktur.

B.C.A.:
Aplicați un strat de grund de Capaplex diluat 1: 3 cu apă. Se gletuieşte cu Caparol-Akkordspachtel.

Plăci din fibră dură, plăci aglomerate şi placaj:
Aceste elemente nu sunt potrivite, sau sunt doar parțial potrivite pentru a fi acoperite cu MultiStruktur. Acestea trebuie verificate mai întâi prin aplicări de probă. Rosturile de îmbinare pot prezenta întotdeauna semne de fisuri fine chiar și după acoperirea cu MultiStruktur.

Suprafețe cu acoperiri portante:
Straturile anterioare de vopsea mată şi uşor absorbante se vopsesc fără o prelucrare prealabilă. Suprafețele lucioase și cele acoperite cu lac se şlefuiesc apoi se grunduiesc cu Capacryl Haftprimer, Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Suprafețe cu acoperiri neportante:
Se îndepărtează complet de pe suprafețe acoperirile neportante de lacuri, dispersii colorate sau tencuieli pe bază de răşini sintetice. Suprafeţele absorbante, poroase şi nisipoase se grunduiesc cu OptiGrund E.L.F., sau CapaSol. Straturile deteriorate de vopsea minerală se îndepărtează mecanic şi se curăţă suprafeţele de impurităţi. Se grunduieşte cu un prim strat de Caparol Tiefgrund TB, iar apoi cu un strat de Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Suprafețe cu vopsea pe bază de clei:
Se spală bine suprafaţa şi se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB și apoi un strat de Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Tapete:
Se îndepărtează complet. Se spală resturile de tapet şi de adeziv. Se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB și apoi un strat de Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund sau Caparol Weissgrund.

Suprafețe afectate de mucegai:
Mucegaiul se îndepărtează prin curăţare umedă. Suprafeţele se spală apoi cu Capatox sau FungiGrund şi se lasă să se usuce bine. Se aplică un strat de grund în funcţie de structura şi tipul substratului. A se ţine cont de prevederile legale şi administrative (ex. ordonanţe privind produsele periculoase şi cele biologice).

Suprafeţe pătate cu nicotină, apă, funingine sau grăsime:
Petele de nicotină, precum şi petele de funingine sau grăsime se spală cu apă și detergent de uz casnic, după care se lasă să se usuce bine. Petele uscate de apă se curăţă uscat, prin periere. Se aplică un strat de grund de izolaţie cu Caparol-Filtergrund grob (Fişă tehnică nr. 845).

Mici suprafeţe cu defect:
După efectuarea lucrărilor preliminare corespunzătoare, se repară conform indicaţiilor de prelucrare cu Caparol Akkordspachtel şi după caz, se aplică ulterior un strat de grund.

Mod de aplicare

Înainte de aplicare, MultiStruktur se amestecă bine şi se aplică nediluat cu pensula sau rola. Se amesteca manual sau cu un mixer cu turație redusă.

Aplicarea materialului Aplicare cu rola:
Toate  granulațiile  pot  fi  aplicate  folosind  role  cu  fir  mediu  (14-18  mm).  MultiStruktur  Fein  și Supergrob trebuie diluate cu 5-10% apă, pentru a se asigura o aplicare uniformă a materialului. Pentru a asigura o aplicare uniformă a materialului, materialul trebuie aplicat cat mai omogen. Apoi structurați cu instrumentele dorite.

Aplicare cu șpaclul sau fierul de glet:
MultiStruktur Fein și Supergrob pot fi de asemenea aplicate direct din găleată cu șpaclul sau fierul de glet și apoi să fie structurate după preferințe.

Aplicare mecanizată:
MultiStruktur poate fi aplicat în orice granulație cu ajutorul pompei cu melc, sau în zone mici, cu ajutorul pistolului cu pulverizare. Dimensiunea duzelor 4-6 mm, presiune de pulverizare 2,0-2,5 bari.

Structurare:
În funcţie de aspectul dorit, MultiStruktur poate fi structurat uşor şi particularizat. Pentru aceasta pot fi utilizate mistrii, perii cu fire tari sau moi, pensule, role de structurare, etc.

Finisaje sau renovare:
Pentru  finisaje  sau  renovări  ulterioare,  pot  fi  utilizate  produsele  DecoLasur  Matt/  Glänzend, ArteLasur, Metallocryl Interior sau CapaGold/ CapaSilber.
MultiStruktur dezvoltă o suprafață hidrofobă la 2-3 zile de la aplicare, caracteristică care poate fi utilă în timpul procesului de aplicare al finisajelor pe suprafețe mari, pentru evitarea urmelor de îmbinare.

Sistemul de acoperire

Pe substraturile neabsorbante, înainte de aplicarea MultiStruktur, trebuie întotdeauna aplicat cel puțin un strat de Capadecor DecoGrund, Caparol-Haftgrund, Caparol Weissgrund sau Putzgrund. Excepție pot fi vopsitoriile vechi, absorbante și portante, dacă au fost efectuate în prealabil teste de aplicare la fața locului.

Pentru acoperirile cu MultiStruktur colorat, stratul de bază trebuie aplicat în culoarea corespunzătoare.

Consum

Consumul poate varia în funcţie de tehnica sau grosimea de aplicare, uneltele utilizate şi de modelul dorit. Valorile specificate mai jos se referă la aplicarea cu rolași la structurarea aferentă fiecărei granulații:
Granulaţie fină: cca. 500-700 g/m2
Granulaţie medie: cca. 500-600 g/m2
Granulaţie grosieră: cca. 600-700 g/m2
Granulaţie supergrosieră: cca. 800-900 g/m2

MultiStruktur Supergrob aplicat cu gletiera: cca. 1700 - 1800 g/m²
Un consum exact se determină prin aplicarea de probe.

Condiții de prelucrare

Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare:
+ 5°C pentru substrat şi aer.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă după 6-8 ore. Este uscat în profunzime şi poate fi supus unor încărcări după 1-2 zile. Pentru a iși capata proprietățile de hidofobizare, produsul se va acoperi cu lazuri după 2-3 zile de la aplicarea lui. La temperaturi mai joase, umiditatea mai crescută în aer și grosimi mai mari pentru materialul aplicat, aceşti timpi se prelungesc considerabil.

Curătarea uneltelor

Se spală cu apă imediat după utilizare.

Notă

Prin folosirea nisipurilor naturale, sunt posibile ușoare variații de nuanță. De aceea, în cazul aplicării pe suprafeţe continue se va folosi material cu acelaşi număr de şarjă. Materialele cu numere de şarjă diferit se amestecă între ele. Pentru evitarea suprapunerilor vizibile, se va aplica fără întrerupere, ud pe ud.

Atunci când se utilizează Caparol Tiefgrund TB în interior, poate apărea un miros tipic de solvent. Prin urmare, asigurați o bună ventilație. În mediile sensibile, este recomandată aplicarea lui AmphisilanPutzfestiger, grund fără substanţe aromatice şi cu miros redus.

La aplicarea pe masele de șpaclu cu conținut de ipsos se pot forma bășici, umflături și desprinderi de material (coșcoveli), datorită expunerii prelungite la umiditate a materialului. Prin urmare, asigurați uscarea rapidă printr-o ventilație și temperatură adecvată. A se respecta fișa germană nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten" (Șpăcluirea plăcilor de ipsos) a Asociației germane din industria ipsosului și plăcilor de ghips-carton.