Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Măsuri de securitate (valabile la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență. Nu inspiraţi spray-ul/ceața. A nu se arunca la canalizare. A se evita dispersarea în mediu.
Conține: 1,2-Benzizotiazol-3 (2H) -onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (luni-vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.

Eliminare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

al acestui produs (Cat. A/a): max. 30 g/L (2010). Acest produs conține max. 1 g/L COV.

Cod produs Vopsele si lacuri

M-DF01

Compoziţie

Rășină  pe  bază  de  acetat  polivinilic,  silicaţi,  carbonat  de  calciu,  ceară  parafinică,  apă,  aditivi, conservanţi (metil- / benzizotiazolinonă).

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi tehnice detaliate pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
E-mail:  [email protected]