Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemana copiilor. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.

Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metil-2H-izotiazol-3-onă, masă de reacție din 5-clor-2-metil-2H- izotiazol-3-onă și 2-metil- 2H-izotiazol-3-onă (3:1).

Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 213 183 606 (Luni -Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de sănătate Publică.

Eliminare

Pot fi reciclate numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, iar resturile uscate de material se elimină ca deșeuri din construcții și demolări, sau ca deșeuri municipale sau menajere.

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

2004/42 / EC (2010): <1 g / l COV

Giscode

D1

Compoziţie

Rășină din acetat polivinilic, silicați, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.

Consultanţă tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu se găsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600
e-mail:  [email protected]