1. Stratul suport

Toleranţele stratului suport trebuie să corespundă indicaţiilor pentru pereţi cu suprafeţe pregătite şi suprafeţele inferioare ale tavanelor din DIN 18 202, tabelul 3, rândul 6.
Toleranţele prezentate mai jos se verifică cu ajutorul unui îndreptar adecvat. Denivelările nu pot fi uniformizate prin construcţia sistemului, acestea vor fi şpăcluite în prealabil cu material adecvat.

Distanţa dintre punctele de măsurare

Toleranţe ca valoare limită în [mm]

0,1

3

1

5

4

10

10

20

15

25

1.1 Suprafeţe masive de pereţi sau tavane

Stratul suport este constituit dintr-un perete sau tavan preacoperit sau neacoperit. Pentru asigurarea rezistenţei, stratul suport trebuie să fie cu capacitate portantă adecvată.

1.2 Tavane suspendate (vezi Figura 2)1.2.1Greutatea maximă suplimentară admisă a construcţiei tavanului trebuie să fie de min. 18 gg/m2. Pentru asigurarea rezistenţei, stratul suport al tavanului trebuie să fie cu capacitate portantă adecvată. 1.2.2 Rosturile dintre plăcile tavanului trebuie să fie şpăcluite. 1.2.3Pentru montajul substrucţiei tavanului utilizat trebuiesc respectate indicaţiile de prelucrare din fişele tehnice corespunzătoare.

2. Pregătirea stratului suport

Pentru realizarea aderenţei corespunzătoare a sistemului CapaCoustic-Fine pe stratul suport, acesta trebuie pregătit adecvat. 2.1 Beton industrial realizat cu cofraj neted Stratul suport se tratează în prealabil cu produsul OptiGrund E.L.F. 2.2 Beton realizat cu cofraj normal

Suprafaţa de beton trebuie să fie curată, fără uleiuri de la cofraje. Urmele de ciment se îndepărtează cu o unealtă adecvată. Neuniformităţile foarte mari, rezultate din defectele din cofraje, se prelucrează cu produsul Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190. O pregătire suplimentară nu mai este necesară. 

2.3 Strat suport din gipscarton Plăcile de gipscarton trebuiesc acoperite în prealabil cu produsul Putzgrund 610. 2.4 Tencuieli pe bază de var şi ipsos Stratul suport se pregăteşte cu Putzgrund 610. 2.5 Alte suporturi

În cazul tuturor suporturilor care nu sunt enumerate mai sus, trebuie consultat sfatul unui consultant tehnic de la Caparol. Eventual poate fi necesară efectuarea unor încercări în cea ce priveşte aderenţa plăcilor acustice pe suportul respectiv. Valorile obţinute de rezistenţa la tracţiune trebuie să fie de minim 0,0075 N/mm2.

3. Lipirea produsului CapaCoustic

CapaCoustic Fine-Putzträgerplatte
Important! Pentru o decorare ulterioară optimă a plăcilor acustice, este absolut necesară executarea precisă a procesului de lipire a plăcilor. 3.1 Pregătirea produsului CapaCoustic Pastöskleber

Lipirea plăcilor CapaCoustic Putzträgerplatte 036/04-06 se realizează cu CapaCoustic Pastöskleber 037/11. Adezivul se omogenizează înainte de utilizare cu ajutorul unui mixer, până la obţinerea unei mase fără cocoloaşe.
Este posibilă introducerea a 10-20% greutate ciment şi 200 ml apă curată pe găleată (20 kg) în material cu scopul de a prescurta timpul de găleată. Se omogenizează amestecul până la obţinerea unei mase uniforme. Atenţie! Nu mai este posibilă depozitarea adezivului după introducerea acestor substanţe. Neinflamabil A2.
Lipirea plăcilor CapaCoustic Putzträgerplatte 036/64-66 se realizează cu CapaCoustic Mineralkleber 037/12. Adezivul mineral poate fi pregătit cu malaxoare uzuale sau manual cu un mixer, prin introducerea apei reci şi curate, până la obţinerea unei mase fără cocoloaşe.
Se lasă să se maturizeze cca. 10 minute şi se omogenizează scurt din nou. Dacă este necesară, poate fi ajustat consistenţa materialului prin introducerea apei în amestec după timpul de maturizare.
Consumul de apă este de cca. 5-6 l pe sac (25 kg).
Timpul de găleată este de cca. 2-2,5 ore, în funcţie de condiţiile de aplicare. Materialul întărit nu se va utiliza din nou.

3.2 Aplicarea adezivului

3.2.1. Lipirea plăcilor pe stratul suport se realizează pe partea neacoperită a acestuia. Iniţial trebuie grunduită placa cu adeziv prin presarea acestuia în suprafaţa plăcii. Ulterior se aplică adezivul în strat gros şi stratul obţinut este pieptănat cu ajutorul unui fier de glet cu dinţi de 10 x 10.

3.2.2. Consum cca. 3,4 kg/m2. 3.3. Lipire

Plăcile acustice se lipesc pe stratul suport cu rosturile de îmbinare decalate. În acest caz este indicat utilizarea unei plăci adecvate de presare (drişcă PU). Trebuie acordat atenţie asupra faptului ca faţa preacoperită a plăcii acustice să nu fie murdărită cu adeziv. Plăcile trebuiesc lipite astfel încât să rezulte o suprafaţă netedă, cu rosturile realizate fără goluri. Pentru verificarea suprafeţei, este indicată utilizarea unui îndreptar.

3.4. Rosturi în stratul suport

Rosturile din stratul suport care nu sunt de mişcare, trebuiesc acoperite de plăci pe o lăţime minimă de 10 cm. În cazul rosturile de mişcare din stratul suport trebuiesc luate în considerare şi la aplicarea plăcilor, acestea vor fi executate ca rosturi de dilatare.

3.5. Şpăcluirea rosturilor de îmbinare3.5.1. Pregătire Standard – B1 Produsul CapaCoustic Fine-Fugenspachtel 036/13 se omogenizează înainte de utilizare şi se introduc cca. 1000 ml apă rece şi curată pe găleata de 10 kg. Neinflamabil – A2 Se va utiliza produsul CapaCoustic Fine-Putz 0,7 pentru şpăcluire, acesta se omogenizează bine înainte de utilizare cu ajutorul unui mixer. 3.5.2. Şpăcluirea Se introduce masa de şpaclu în rosturile de îmbinare, în exces, fără îndepărtarea surplusului de material. 3.5.3. Timpi de uscare

Trebuie aşteptat până când se uscă masa de şpaclu şi tencuiala preacoperită din fabrică. În acest sens este nevoie de un timp de uscare de cca. 48 de ore în condiţiile unei temperaturi a încăperii de 22°C şi a unei umidităţi relative a aerului de cca. 60%.

Se va asigura o temperatură şi aerisire adecvată în încăpere pe durata uscării. 3.5.4. Consum:cca. 0,30 kg/m2. 3.6. Şlefuirea suprafeţei plăcilor

Rosturile dintre plăci se şlefuiesc până la obţinerea unei suprafeţe netede de ex. cu ajutorul unui şlefuitor Capatect-Styropor-Schleifbrett (format 230 x 11 mm, hârtie abrazivă cu granule rotunde de 16). Nu este recomandată şlefuirea mecanizată a suprafeţei. Dacă este necesară, suprafaţa poate fi prelucrată ulterior de ex. cu şlefuitorul Capatect-Styropor-Schleifbrett 500 x 250 mm.
În acest caz trebuie acordat atenţie sporită asupra faptului ca să se îndepărteze max. 20% din tencuiala aplicată din fabrică.
Toleranţele la planeitate conform DIN 18202, tabelul 3, rândul 7, pot fi verificate cu ajutorul unui îndreptar adecvat.
Neconformităţile trebuiesc prelucrate suplimentar prin şlefuire.

Distanţa dintre punctele de măsurare

Toleranţe ca valoare limită în [mm]

0,1

3

1

5

4

10

10

20

15

25

4. Acoperirea tencuielii acustice

Este importantă acoperirea cu tencuiala acustică! Se vor utiliza numai unelte curate din oţel inoxidabil la toate operaţiile de lucru.

4.1. Aplicarea stratului de grund4.1.1. Pregătirea tencuielii

Se omogenizează bine (cca. 3 minute) tencuiala CapaCpostic Fine-Putz 0,7 cu ajutorul unui mixer adecvat şi curat.

4.1.2. Aplicarea tencuielii, strat de grund

CapaCoustic Fine-Putz 0,7 se va aplica astfel încât să rezulte un strat cu o suprafaţă structurată cu dinţi. În acest sens se va aplica tencuiala cu partea netedă a fierului de glet şi ulterior suprafaţa este pieptănată cu partea dinţată (6x6). Suprafaţa astfel obţinută se gletuieşte încă în intervalul timpului de găleată al materialului (cca. 30 de min.), cu ajutorul unui şpaclu de faţadă din oţel inoxidabil, perpendicular pe şanţurile formate cu un unghi de cca. 5°, aplicând o presiune uşoară. Dungile prelucrate trebuie să se suprapună pe cca. jumătate de lăţime. Defectele mici (< 1 mm) datorate utilizării neadecvate a fierului de glet, nu se îndepărtează în acest stadiu de lucru.
La aplicarea tencuielii este avantajoasă organizarea şantierului în trei grupe de muncitori, prima grupă va aplica tencuiala cu partea netedă a fierului de glet, a doua grupă va pieptăna stratul de tencuială cu partea dinţată a fierului de glet şi ultima grupă va netezi suprafaţa. După cca. 5-10 min. se va netezi din nou suprafaţa. Aplicând puţină presiune şi cu mişcări lente rezultă ieşirea apei la suprafaţă. Trebuie acordat atenţie asupra îndepărtării urmelor lăsate de unelte şi trebuiesc evitate formarea urmelor în acest stadiu de lucru. Nu este posibilă prelucrarea ulterioară prin şlefuire a suprafeţei.

4.1.3. Timp de uscare

Ulterior aplicării stratului de grund, tencuiala trebuie să se usuce bine. În acest sens se va respecta un timp de uscare de cca. 48 de ore la temperatura încăperii de 22°C şi umiditatea relativă a aerului de 60%.
Se va asigura o temperatură şi ventilare adecvată a încăperii pe durata uscării.

4.1.4. Consum:4,0-4,5 kg/m2. 4.2. Aplicarea stratului final
4.2.1. Pregătirea tencuielii Vezi punctul 4.1.1. 4.2.2. Aplicarea tencuielii: Modul de lucru este identic ca la 4.1.2. 4.2.3. Timp de uscare

Ulterior aplicării stratului final, tencuiala trebuie să se usuce în întregime. La temperatura încăperii de 22°C şi umiditatea relativă a aerului de 60%, uscarea totală necesită mai multe zile. Efectul acustic poate fi evaluat numai după uscarea totală.

4.2.4. Consum: cca. 3,0-3,5 kg/m2