Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Se lasă minim 2-4 săptămâni să se usuce bine. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se îndepărtează cu produsul Histolith® Fluat.

Tencuieli vechi din grupele de mortare Pic, PII și PIII, nevopsite şi finisaje minerale vechi:
Suprafaţa se curăţă bine. Se îndepărtează straturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Silikat-Fixativ, diluat în proporţie de 2 : 1 până la 1 : 1 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.

Vopsele vechi, cu capacitate portantă, pe bază de dispersii:
Se curăță bine suprafața. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund, sau cu produsul Histolith® Strukturgrund.

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV:
Pe tencuieli intacte: strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund. Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Suprafețele cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful și se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. După uscare se aplică un strat intermediar cu produsul Histolith® Weißgrund.

Plăci din gips (gipscarton):
Se șlefuiesc urmele rămase de la șpăcluire. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund. Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund. În cazul plăcilor cu conținut de substanțe colorante, diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund.

Plăci de construcții pe bază de ipsos:
Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund. Beton:
Se îndepărtează eventualele urme de material de decofrare. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund.

Zidărie din cărămidă:
Se curăță bine suprafața, se repară rosturile deteriorate. În cazul cărămizilor cu conținut de substanțe colorante, diluabile cu apă, se aplică un strat de grund cu produsul Caparol Aqua-Sperrgrund.

Finisaje cu vopsele pe bază de clei:
Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Tapete cu fibre rugoase, nefinisate:
Se pot finisa fără o prelucrare prealabilă. În cazul tapetelor în relief și a celor pe bază de hârtie se impune efectuarea unor suprafețe de test. Perete finisat cu Capaver Glasgewebe (tapete din fibră de sticlă):
Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund.

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Mod de aplicare

Cu bidinea, rola sau prin pulverizare cu aparate Airless.
În cazul lucrărilor pe clădiri monumente istorice, se folosesc de preferinţă bidinele şi perii. Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 50°
Duză:                           0,026″
Presiune:                   150-180 bari
Produsul se omogenizează bine și se filtrează înainte de aplicare.

Construcția straturilor

Se aplică un strat gros și uniform, diluat cu max. 5 % apă.
Pe suprafețele contrastante se aplică în prealabil un strat de grund cu produsul Histolith® Bio-Innensilikat diluat cu 5 % apă, pe suporturi cu capacitate de absorbție variabilă se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Weißgrund. 

Consum

Cca. 150 ml/m2 pe strat suport neted, aplicat într-un singur strat. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 4-6 ore şi rezistent după 3 zile.
La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Rețineți

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. În cazul aplicării cu aparate Airless, produsul se omogenizează bine și se filtrează înainte de aplicare. 

Vizibilitatea reparațiilor efectuate pe o suprafață depinde de mai mulți factori și este inevitabilă (Fișa BFS Nr. 25). Este posibilă apariția petelor de diferite culori în cazul aplicării pe mase de șpaclu pe bază de ipsos. Aplicarea unui strat intermediar cu produsul Histolith® Weißgrund reduce riscul apariției acestor pete. 

Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.