Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafețelor suport

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor lăsa să se usuce min. 7 zile, la temperatura de 20°C și 65 % umiditate relativă a aerului. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se înlătură cu produsul Histolith® Fluat.

Tencuieli vechi nevopsite şi finisaje minerale vechi:
Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Vopsele vechi, cu capacitate portantă, pe bază de dispersii sau rășini siliconice:
Se curăță bine suprafața. Se îndepărtează zonele cu rezistență scăzută.

Reparaţii ale tencuielilor:
Mortarul de reparaţie trebuie să corespundă tencuieli vechi în felul şi structura acestuia. Suprafaţa reparată trebuie să fie bine legată şi întărită înainte de aplicarea stratului final. Toate suprafeţele reparate se acoperă cu Histolith® Fluat iar ulterior se spală cu apă.

Zidărie din cărămidă:
Se curăță bine suprafața, se îndepărtează zonele cu rezistență scăzută. Se repară rosturile deteriorate. Ulterior se aplică o suprafață de test pentru verificarea compatibilității.
Pe zidăria absorbantă se aplică un strat de grund cu Histolith® Spezialgrundierung. Cărămizile glazurate și cele de clincher nu pot vopsite.

Piatră naturală:
Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate.
Înainte de vopsire, pietrele naturale nisipoase se consolidează cu produsul Histolith® Steinfestiger.
Reţineţi: În cazul pietrelor naturale cu conţinut de substanţe solubile în apă, acestea pot cauza eflorescențe și pete pe suprafața finisajului. Se aplică o suprafață de test pentru verificarea compatibilității

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Mod de aplicare

În cazul monumentelor istorice se recomandă aplicarea cu bidinea, în rest prin roluire sau pulverizare:
Unghi de pulverizare:      50°
Duza:                             0,027”
Presiune:                       150-180 bar

Construcția straturilor

Straturi suport slab și uniform absorbante:
Strat de grund și strat final cu Histolith® Fassaden-Emulsionsfarbe. Materialul se va dilua cu max. 20 % Amphisilan-Tiefgrund LF, dacă este nevoie. Straturi suport cu grad de absorbţie ridicat sau neuniform:
Se va aplica un strat de grund cu produsul Histolith® Spezialgrundierung.
Un strat intermediar și final cu Histolith® Fassaden-Emulsionsfarbe. Materialul se va dilua cu max. 20 % Amphisilan-Tiefgrund LF, dacă este nevoie.
Pentru obținerea unui efect de umplere, la stratul de grund și cel intermediar materialul poate fi amestecat cu max. 20 % Histolith® Schlämmquarz.

Consum

Cca 150 - 200 ml/m2/strat pe strat suport neted. Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 5°C pentru suport şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 12 de ore, este rezistent la ploi după 24 de ore.
La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Rețineți

Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud-în-ud”. Nu este recomandată pentru suprafeţe orizontale sau înclinate cu acumulări de apă. Nu se aplică sub acţiunea directă a razelor solare, temperaturi înalte, în condiţii de vânt foarte puternic, umiditate extrem de ridicată a aerului, ceață sau pe timp de ploaie. În caz de nevoie se pot folosi plase sau prelate de protecţie pe schele. Atenţie la îngheţul de peste noapte.

Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.