Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se va utiliza filtru de praf P2. A se asigura o aerisire adecvată pe durata aplicării și uscării. A se evita consumul de alimente, băuturi și fumatul pe durata utilizării produsului. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă. A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. Produsul este puternic alcalin. A se proteja ochii și pielea de stropirea accidentală. Se acoperă cu grijă zonele adiacente pe durata vopsirii. Eventualele pete de vopsea de pe suprafețele lăcuite, sticlă, ceramică, metal, piatră naturală se spală imediat. Pentru mai multe informații citiți fișa cu datele de securitate a produsului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material pot fi evacuate ca deşeuri de vopsele pe bază de apă, iar resturile uscate de material ca vopsele întărite sau gunoi menajer. 

Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV

Pentru acest produs (cat.A/a): 30 g/l (in 2010). Acest produs contine < 1 g/l COV

Cod produs Vopsele si lacuri

M-SK01

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]