Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:
Grosimea minimă a ultimului strat de tencuială trebuie să fie de 5 mm. Tencuielile uşoare nu sunt adecvate. Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor lăsa neprelucrate astfel: grupa mortarelor PI cel puţin 4 săptămâni, grupa mortarelor PII şi PIII minim 2 săptămâni. Suprafeţele se tratează cu produsul Histolith® Fluat, diluat 1 : 3 cu apă, prin aplicarea de jos în sus, ulterior reacției se spală suprafața cu multă apă. Pentru informații suplimentare: vă rugăm să consultați fișa tehnică Nr. 1037.

Tencuieli vechi nevopsite şi finisaje pur minerale vechi:
Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Se aplică un strat de grund cu Histolith® Kristallin-Fixativ, diluat în proporţie de 1:1 până la 1:2 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.

Reparaţii ale tencuielilor:
Mortarul de reparaţie trebuie să corespundă tencuieli vechi în felul şi structura acestuia. Suprafaţa reparată trebuie să fie bine legată şi întărită înainte de aplicarea stratului final. Toate suprafeţele reparate se acoperă cu Histolith® Fluat iar ulterior se spală cu apă.

Piatră naturală:
Doar pietrele naturale absorbante sunt potrivite ca strat suport. Se va aplica un strat de probă şi se verifică compatibilitatea vopselei. Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Înainte de vopsire, pietrele naturale nisipoase se consolidează cu produsul Histolith® Steinfestiger.

Reţineţi:
În cazul pietrelor naturale cu conţinut de substanţe solubile în apă, acestea pot cauza eflorescențe și pete pe suprafața finisajului.

Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:
Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Impregnare:
În zonele expuse la ploi precum şi în zonele predispuse stropirii cu apă, durabilitatea stratului de acoperire este îmbunătăţită substanţial prin impregnarea suprafeţei pentru protecţie cu produsul Histolith® Aqua-Fassadenschutz. Impregnare se va executa la minim 7 zile după aplicarea finisajului.

Mod de aplicare

În cazul lucrărilor de protejare a monumentele se folosesc de preferinţă bidinele şi perii.

Instrucțiuni de aplicare

Raportul de amestec:

10 litri de Histolith® Kristallin (conţinutul unui recipient) se amestecă bine cu 5 litri de Histolith® Kristallin-Fixativ, cu ajutorul unui mixer electric, până se obţine o vopsea de bază, omogenă şi fără aglomerări de material. Se utilizează doar agitatoare curate.

Procedeul de aplicare:

În cazul lucrărilor pe clădiri monumente istorice, se folosesc de preferinţă bidinele şi perii.

Construcția straturilor

Timpul de pauză între aplicarea a două straturi este de minimum 12 ore.  Strat de grund:

Pe suprafeţele cu grad de absorbţie ridicat sau neuniform:
Se va aplica un strat de grund cu Histolith® Kristallin-Fixativ, diluat în proporţie de 1:1 până la 1:2 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.

Pe suprafeţele slab absorbante:
Se va aplica un strat de grund cu vopsea de bază diluat în proporţie de maxim 30%. Pentru diluţie se va utiliza întotdeauna un amestec de Histolith® Kristallin-Fixativ şi apă în proporţie de 1:1.

Strat intermediar cu vopsea de bază.

În funcţie de stratul suport se diluează cu maxim 30%. Pe suprafeţele cu fisuri fine de contracţie se aplică un strat intermediar sub formă de pastă obţinut din vopsea de bază cu adaos de 20% Histolith® Schlämmquarz.

Strat final cu vopsea de bază:
Cu vopsea de bază, diluată cu maxim 30% cu un amestec de Histolith® Kristallin-Fixativ şi apă în proporţie de 1:1.

Consum

Histolith® Kristallin-Fixativ aplicat ca grund: 
Cca 70-100 ml/m2 în funcţie de absorbţia stratului suport.
Histolith® Kristallin ca vopsea de bază: 
cca 130-150 ml/m2 pe strat, pe suporturi plane.
Histolith® Kristallin-Fixativ ca liant: 
cca 65-75 ml/m2 la aplicarea pe suprafeţe plane.
Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Temperatura de lucru

+ 8°C pentru suport şi mediu înconjurător.

Uscarea/Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 12 ore şi rezistent la ploaie după 24 de ore. La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea uneltelor

Se face cu apă, imediat după folosire.

Recomandari

Reţineţi:

În funcţie de condiţiile straturilor suport şi condiţiile meteorologice, pot apărea mici deviaţii de culoare sau pete. Se recomandă aplicarea unui strat de probă pentru a se testa compatibilitatea cu  stratul suport. Pentru evitarea de adăugiri vizibile, a se vopsi dintr-o trecere, „ud în ud”. Nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale sau înclinate cu acumulări de apă. Nu se aplică sub acţiunea directă a razelor solare, temperaturi înalte, în condiţii de vânt foarte puternic, umiditate extrem de ridicată a aerului, ceață sau pe timp de ploaie. În caz de nevoie se pot folosi plase sau prelate de protecţie pe schele. Atenţie la îngheţul de peste noapte.
Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.