Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.

Pregătirea suprafeței suport

Tencuielile noi din grupele de mortare PIc, PII şi PIII:

Grosimea minimă a ultimului strat de tencuială trebuie să fie de 5 mm. Tencuielile uşoare nu sunt adecvate. Înainte de vopsire, tencuielile noi se vor lăsa neprelucrate astfel: grupa mortarelor PI cel puţin 4 săptămâni, grupa mortarelor PII şi PIII minim 2 săptămâni. Suprafaţa cu sinter (lapte de ciment) se înlătură cu produsul Histolith® Fluat.

Tencuieli vechi nevopsite şi finisaje pur minerale vechi: Suprafaţa se curăţă bine. Se înlătură straturile deteriorate. Suprafeţele atacate de mucegai şi alge:

Mucegaiul, respectiv algele se îndepărtează prin curăţare umedă. După ce se uscă suprafaţa se va aplica produsul Histolith® Algenentferner şi se lasă să se usuce bine. În ceea ce priveşte sistemul de finisare, este necesară o consultare în prealabil cu un reprezentant al societății noastre, sau cu departamentul nostru tehnic.

Procedeu de aplicare

Histolith® Kristallin-Fixativ se aplică ca grund cu ajutorul unei perii.

Compoziția straturilor

Ca liant în sistemul Histolith® Kristallin: 

10 litri de Histolith® Kristallin (conţinutul unui recipient) se amestecă bine cu 5 litri de Histolith® Kristallin-Fixativ, manual sau mecanizat, până se obţine vopseaua de bază, omogenă şi fără aglomerări de material. Se utilizează doar agitatoare curate.

Pentru reglarea consistenței vopselei de bază:  Histolith® Kristallin-Fixativ diluat cu apă în proporţie de 1:1. Pentru grunduirea suprafeţelor suport cu grad de absorbţie ridicat sau neuniform: Histolith® Kristallin -Fixativ, diluat în proporţie de 1:1 până la 1:2 cu apă, în funcţie de gradul de absorbţie a stratului suport.

Consum

Ca grund: cca. 70-100 ml/m2 în funcţie de absorbţia stratului suport.
Ca liant: cca. 65-75 ml/m2 la aplicarea pe suprafeţe plane.
Pe suprafeţele rugoase consumul creşte corespunzător. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 8°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este uscat la suprafaţă și revopsibil după 12 ore. La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curătarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după folosire.

Reţineţi:

Nu se aplică sub acţiunea directă a razelor solare, temperaturi înalte, în condiţii de vânt foarte puternic, umiditate extrem de ridicată a aerului, ceață sau pe timp de ploaie. În caz de nevoie se pot folosi plase sau prelate de protecţie pe schele. Atenţie la îngheţul de peste noapte.

Măsuri de protecție:

Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.