Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Irită pielea. Există pericolul unor leziuni grave la ochi.
A se evita contactul cu ochii, piele sau îmbrăcămintea. Se va utiliza echipament de protecție adecvată. A se evita deversarea în mediu.  ÎN CAZUL INGERĂRII: Se cere imediat ajutorul medicului. LA CONTACTUL CU PIELEA:  Se spală imediat cu multă apă și săpun. 

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile uscate de material se dezafectează ca resturi amestecate, rezultate din demolări sau construcții. 

Cod produs vopsele și lacuri

ZP 1

Indicații suplimentare

Vezi fișa cu date de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]