Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturi recomandate

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități, fără substanţe cu efect de separare, uscate.

Pregătirea suprafeței suport 

Tencuieli vechi din grupele de mortare PI, PII și PIII:
S
uprafaţa se curăţă bine. Se îndepărtează straturile deteriorate. Straturile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Vopsele vechi, cu capacitate portantă:
Se curăță bine suprafața.

Plăci din ghips (ghips-carton):
Histolith® Marmorspachtel poate fi utilizat la armarea îmbinărilor dintre plăci, în combinație cu benzile uzuale de armare. Se introduce materialul în rost, se aplică banda de armare, se presează și se acoperă din nou Histolith® Marmorspachtel.
În cazul rosturilor cu o lățime mai mare de 3 mm, acestea vor fi umplute în prealabil. În acest caz trebuie ținut cont de faptul că nu se vor șpăclui rosturile, numai după ce este exclusă modificarea dimensională a plăcilor datorată solicitărilor la temperaturi sau umiditate (vezi DIN 18 181, Capitolul 5).

Tencuieli pe bază de ipsos din grupa de mortare PIV:
Tencuielile cu rezistență scăzută se întăresc cu produsul Histolith® Spezialgrundierung. Tapete vechi, pe bază de fibră de sticlă:
Se spală suprafața în prealabil.

Pregătirea materialului

Se omogenizează bine conținutul ambalajului.

Mod de aplicare

Se aplică cu fier de glet din oțel inoxidabil. Suprafața se umezește după uscare și se drișcuiește, alternativ se poate șlefui în stare uscată. Poate fi aplicat și prin pulverizare, după reglarea consistenței (adaos de apă max. 5 %).
Mașini adecvate pentru aplicarea prin pulverizare:
Cu pompe de tencuieli și aparate Airless performante.
La pistoalele Airless se îndepărtează toate filtrele.
Duza: 0,035” – 0,043”
Presiune cca. 150 – 180 Bar
La aplicarea cu aparatele Airless se vor alege pistoalele cu un debit mai mare, recomandate de către producător.
Pentru asigurarea unei aplicări în condiții optime cu aparate Airless, este necesar ca temperatura materialului să fi de min. +10°C.

Compoziția straturilor

Histolith® Marmorspachtel poate fi finisat cu toate vopselele de interior din gama Histolith®. Se recomandă aplicarea în prealabil a unui strat de grund cu produsul Histolith® Silikat-Fixativ.

Consum

Cca. 1,8 kg/m2/mm grosime.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 5°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare

În funcție de temperatură și de umiditatea relativă a aerului, cca. 12-48 de ore. 

Curăţarea instrumentelor de lucru

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Indicații

Histolith® Marmorspachtel nu este recomandat pentru încăperi umede.
În cazul aplicării pe suprafețe etanșe, cu absorbție redusă, este posibilă formarea de bule de aer. Acestea pot fi îndepărtate după un timp scurt de așteptare printr-o gletuire suplimentară.
La aplicarea pe mase de șpaclu cu conținut de ipsos, este posibilă umflarea, formarea de bule sau deteriorarea acestora sub efectul expunerii prelungite la umiditate. Din acest motiv se va asigura o uscare rapidă prin aerisirea și temperaturi corespunzătoare. A se respecta Fișa Nr. 2 “Șpăcluirea plăcilor din ghips” a Asociației Naționale a Industriei de Ghips și Plăci pe bază de ghips (Germania). La aplicarea pe suprafețe rugoase, structurate, este necesară o șpăcluire suplimentară pentru obținerea unei suprafețe netede.