Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se inhala praful produsului. A se evita contactul cu ochii, piele sau îmbrăcămintea.
Se va utiliza echipament de protecție adecvată. LA CONTACTUL CU OCII: Se spală cu apă timp de câteva minute. Se îndepărtează lentilele de contact dacă există. Se spală în continuare. Se cere ajutorul medicului. ÎN CAZUL INGERĂRII: Se clătește cavitatea bucală cu apă. A NU se provoca voma. Se cere imediat ajutorul medicului.

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile uscate de material se dezafectează ca resturi amestecate, rezultate din demolări sau construcții. 

Giscode

ZP1

Informații suplimentare

Vezi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]caparol.ro