Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Fraze de pericol și precauție (valabile la data publicării)

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.

Reţineţi

Cârpele îmbibate cu acest produs prezintă pericol de autoaprindere (din cauza uleiului de in din compoziție). Din acest motiv, ele se vor depozita în recipiente metalice închise etanș și se vor usca în aer liber înainte de eliminare.

Eliminare

Resturile lichide vor fi predate centrelor de colectare de lacuri/vopsele vechi, resturile uscate se elimină ca deșeuri rezultate din construcții respectiv demolări, sau ca și deșeuri municipale respectiv menajere.

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/d): 300 g/l (2010). Acest produs conţine 220 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

BSL20 (cod vechi: M-LL05)

Alte informații

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum și pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesară consultarea personalului nostru tehnic sau comercial. Suntem bucuroși să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600

E-mail:  [email protected]