Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Contactul repetat cu pielea poate duce la uscarea acestuia.
Recipientul se va depozita etanș, într-un loc bine ventilat.
A se feri de surse de foc. Fumatul interzis. A nu se inhala vaporii/aerosolii produsului. A se evita contactul cu ochii sau pielea.
A nu se deversa în ape, canalizare sau sol. A se utiliza numai în zone bine ventilate.
În cazul ingerării a nu se provoca voma. Se cere imediat ajutorul medicului și se prezintă ambalajul sau eticheta produsului.

Reţineţi

Cârpele îmbibate în ulei de in prezintă pericol de autoaprindere. (din cauza uleiului de in). Din acest motiv se vor depozita în recipiente metalice etanșe și se vor usca în aer liber înainte de dezafectare. 

Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide de material vor fi predate centrelor de colectare de lacuri/vopsele vechi. 

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/h): 750 g/l (2010). Acest produs conţine 380 g/l COV.

Cod produs vopsele și lacuri

M-LL05

Alte informații

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]