Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Produs destinat numai aplicatorilor profesioniști.
Provoacă iritații. A nu se inhala vaporii/aerosolii produsului. A se evita contactul cu ochii, piele sau cu îmbrăcămintea. Se va evita deversarea accidentală în mediu. A se utiliza echipament de protecție adecvată. LA CONTACTUL CU PIELEA: Se spală bine cu apă și săpun. Recipientul se depozitează etanș într-un loc bine ventilat. 

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. A nu se dezafecta ca gunoi menajer. A nu se deversa în canalizare. Cod dezafectare 06 01 06 (resturi din procese chimice anorganice; deșeuri rezultate din producția, prepararea și utilizarea acizilor; alte tipuri de acizi).

Valori-limită admise de UE pentru COV

al acestor produse (categoria A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conţine < 1 g/l COV.

Indicații suplimentare

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]