Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Indicaţii de pericol/Sfaturi de securitate(valabil la data publicării)

Inflamabil.

Există pericolul unor leziuni grave la ochi.
Nociv asupra organismelor acvatice, poate avea efect nociv pe termen lung în ape.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Recipientul se depozitează etanș, într-un loc bine ventilat. A nu se inhala vaporii/aerosolii produsului. La contactul cu ochii sau pielea se va clăti imediat cu multă apă și se cere ajutorul medicului.
A nu se deversa în ape, canalizare sau sol.
Se vor utiliza ochelari/măști de protecție adecvate. În cazul unui accident, sau a deteriorării stării de sănătate, se cere imediat ajutorul medicului și se arată eticheta produsului. A se utiliza numai în zone bine ventilate.

Materialul amestecat cu apă nu este inflamabil, și nu există nici pericolul unor leziuni grave la ochi, dar soluția are efect iritant asupra ochilor.  

Dispoziții Dezafectare

Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile de material se vor preda centrelor de colectare a lacurilor/vopselelor vechi. 

Indicații suplimentare

A se citi fișa cu datele de securitate a produsului.

Asistență tehnică

În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în parte.

Suport tehnic

Telefon: 0800.800.600 E-mail:  [email protected]