Caparol Lumea produselor Gamă variată de produse

Produse

Portofoliul complet de produse Caparol

Informați-vă în detaliu despre trăsăturile tehnice ale performanței, valorile caracteristice sau indicațiile de aplicare ale tuturor produselor din sortimentul Caparol. Suplimentar, vă puteți îmbogăți în continuare cunoștințele de specialitate cu documente de completare, cum sunt fișele tehnice, fișele cu date de securitate sau notele informative despre sustenabilitate.

Protecția monumentelor

Suporturile recomandate şi pregătirea acestora

Suporturile trebuie să fie curate, cu capacitate portantă, fără impurități,fără substanţe cu efect de separare, uscate şi absorbante. A se respecta VOB, Cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Straturile suport adecvate sunt fațadele vizibile din piatră naturală, cărămidă, piatră de calcar, cărămidă din beton, de asemenea beton și finisaje minerale.

Pregătirea suprafeței suport 

Stratul suport se pregătește prin procedee adecvate, astfel încât să se îndepărteze zonele neaderente și murdăria. Trebuie exclusă posibilitatea pătrunderii umidității în zidărie prin fisuri, rosturi deteriorate, sau goluri.
Piatra naturală cu rezistență scăzută se întărește înainte de impregnare cu produsul Histolith® Steinfestiger.
Această informație tehnică nu poate să cuprindă toate straturile suport întâlnite în practică și pregătirea acestora.
În cazul în care trebuie prelucrate straturi suport care nu sunt prezentate în acest document, atunci vă rugăm să luați legătura cu Departamentul Suport Tehnic, sau reprezentanții zonali de vânzări. Vă ajutăm cu plăcere.

Pregătirea materialului

Se amestecă 1 parte greutate concentrat cu 9 părți greutate apă potabilă.
Se va prepara numai o cantitate de material ce se va utiliza în max. 12 ore.

Procedeu de aplicare

Materialul amestecat se aplică cu bidinea, sau prin pulverizare. Poate fi aplicat și cu aparate Airless (cu presiune mică).
În funcție de gradul de absorbție a stratului suport, se aplică de mai multe ori, minim de 2 ori ud în ud. 

Consum 

Cca. 20-40 ml/m2 concentrat (= cca. 200 până la 400 ml/m2 material amestecat cu apă) pe strat, în funcţie de absorbţia stratului suport. Un consum exact se determină după efectuarea unor probe pentru fiecare obiectiv în parte.

Condiții de aplicare

Temperatura minimă la aplicarea produsului:
Minim + 5°C, maxim + 30°C pentru suport, material şi aer.

Timp de uscare 

La o temperatură de +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, este rezistent la ploi după cca. 4 ore. La temperaturi mai reduse şi umiditatea mai mare, aceşti timpi se prelungesc.

Curăţarea instrumentelor de lucru 

Se face cu apă, imediat după utilizare.

Rețineți

Pe straturi suport de culori deschise este posibilă o intensificare a nuanțelor. Măsuri de protecție:
Împrejurimile suprafeţelor ce se vopsesc se acoperă cu grijă având în vedere în special sticla, ceramica, suprafeţele lăcuite, clincherul, piatra naturală, metalul şi lemnul.